De kracht van Zuid-Limburg wordt enorm versterkt door samen te werken over de grenzen. City Deal Eurolab helpt om de belemmeringen van grensoverschrijdend werken en ondernemen op te lossen. Pragmatisch en op maat. Niet door wetten te veranderen (dat duurt veel te lang) maar door te ...
Tegelijk met de informele ministeriele bijeenkomst vond ook in Amsterdam de City Makers Summit in Amsterdam plaats. Meer dan 600 stadsmakers uit 150 Europese steden stelden samen een agenda op onder de naam ...
Op de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle op 9 maart ondertekenden negen publieke ...
Op 4 februari en 5 februari zijn meer dan 60 City Makers uit Nederland en Europa bij elkaar geweest om kennis, ervaringen en know-how uit te wisselen tijdens een tweedaagse conferentie, de New Europe ...
Op donderdag 10 december organiseerde Challenge Stad van de Toekomst in Pakhuis de Zwijger voor alle aangesloten initiatieven een themamiddag over financiering. Het was de dag om in contact te komen met deskundigen en te ontdekken hoe andere initiatiefnemers jouw vraagstuk ...
Utrecht heeft de 'Healthy Urban Boost' hoog in het vaandel en wil graag een City Deal met de rijksoverheid sluiten op dit gebied. Bij de ontwikkeling van het stationsgebied wordt rekening gehouden met een gezond leefmilieu, vertelt Martin Mulder, programmadirecteur Stationsgebied.
Het stationsgebied rond Utrecht (Centrum-West) wil een icoon voor duurzame en gezonde
Zondag 29 november was er een uitzending over ons klimaat; zaak van politiek en burger, maar ook van de financiële wereld. Wat doen zij met jouw spaargeld en jouw pensioengeld?
Kort verslag van de Bootcamp van de Challenge Stad van de Toekomst.
Zwolle heeft een unieke ligging in Nederland, met wateraanvoer vanaf het oosten en zuiden en een directe open verbinding met het IJsselmeer. Zwolle is kwetsbaar voor veranderingen in het watersysteem en heeft daarom klimaatadaptatie hoog in het vaandel staan. Anne Vrouwe, adviseur op het gebied ...

Onze Partners