Actueel

  • Nederland investeerde jarenlang in de grotere steden die het toch al goed gaan. Er was minder aandacht voor de kleine en middelgrote steden. Afgelopen zomer presenteerde Agenda Stad daarom de eerste Town Deal. Naast de City Deals is dit nieuwe instrument gericht om maatschappelijke vraagstukken ...
  • In haar boek ‘Wij zijn de stad’ brengt Floor Milikowski de vaak onterecht onzichtbare rijkdom van de kracht van inwoners in de buitenwijken van de stad in kaart. Beleidsmakers zouden daar veel meer mee kunnen doen. Daarover gaat ze in gesprek met deelnemers van de Dag van de Stad in Tilburg. ...
  • De Town Deal Sterke Streken is op zoek naar een enthousiaste, doortastende en communicatief  sterke programmaleider met aantoonbare affiniteit en ervaring met het versterken van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in gemeenten. Als programmaleider ben je de verbindende factor die inzet ...
  • Het Europees partnerschap Innovative and Responsible Public Procurement heeft onlangs een nieuw Actieplan 2022 vastgesteld. Daarin zijn de volgende drie acties benoemd: 1. Het creëren van een inkopersplatform en een reflectieraad, waar steden, gebieden, lidstaten en de Europese commissie en ...
  • Eind juni verscheen de derde editie van het Maatwerk Magazine, een uitgave van de City Deal Eenvoudig Maatwerk en het Programma Sociaal Domein. Dit jaar staat het magazine in het teken van leren van terugkerende knelpunten bij maatwerk. Hoe kun je daarvoor structurele oplossingen ...
  • Scan de media, je kunt er niet omheen: de stroom migranten en vluchtelingen in Europese landen zorgt voor heel wat hoofdbrekens. Landen, regio’s en steden doen hun uiterste best dit in goede banen te leiden. Elk land heeft een eigen aanpak, andere mogelijkheden en regels, een andere identiteit. ...
  • Op 30 juni was vond in Club Smederij in de Spoorzone Tilburg voor de eerste keer het ‘voorprogramma’ van de Dag van de Stad plaats. De deelnemers aan dit evenement gingen met elkaar in gesprek over vier maatschappelijke vraagstukken uit de stad Tilburg. Vragen uit ...
  • Gemeenten en organisaties kunnen veel doen om mensen meer te laten lopen. Dat blijkt tijdens het eerste Open Huis City Deal Ruimte voor Lopen op 5 juli 2022. Bestuurders, specialisten en andere professionals reiken hun belangrijkste ‘tips en tools’ aan. Hella van der Wijst, journaliste en ...
  • De EU Urban Agenda is op zoek naar nieuwe partners voor de lancering van twee nieuwe thematische partnerschappen Sustainable Tourism (duurzaam toerisme) en Greening Cities (vergroening van steden). Geïnteresseerd om deze stedelijke uitdaging van duurzaam toerisme en vergroening van steden ...
  • Eind 2021 kwam na drie jaar de City Deal Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling ten einde. Uit de evaluatie werd nog maar eens duidelijk dat deelmobiliteit al lang geen toekomstmuziek meer is, en zeker niet uitsluitend een Randstedelijk fenomeen is. In heel het land maken ...