Actueel

  • Op 18, 19 en 20 november organiseert de Future City Foundation een reeks pitchcarrousels met oplossingen voor de slimme stad. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis te delen, bieden wij per pitchcarrousel zes bedrijven het podium om hun oplossing te pitchen voor een publiek van ...
  • Klimaatverandering, armoede, eenzaamheid. Grote vraagstukken in de stad kunnen beter goed worden aangepakt door burgers erbij te betrekken, stelt Eva Rovers. Op de Dag van de Stad geeft ze een Last Lecture over het ‘practivisme’. ‘Laat gewone mensen meedenken, en je krijgt oplossingen waar ...
  • De Dag van de Stad vindt dit jaar online plaats. Op maandag 16 november kunt u deelnemen aan een veelzijdig programma met ontwerpateliers, talkshows, last lectures en presentaties. De Dag van de Stad Online is dus niet uw zoveelste Zoom- of Webex-meeting, maar een volwaardig congres in online ...
  • Lopen. Het is zo vanzelfsprekend dat niemand zich er mee bezig houdt. Daarom zetten steden, departementen en andere partijen zich in de City Deal Ruimte voor Lopen in voor de lopende mens. Of het nu gaat om gezondheid, duurzame mobiliteit en het stimuleren van een loopcultuur. Een van de ...
  • Op 13 oktober vond het online evenement ‘Urban Agenda for the EU: Partnerships in the spotlight’ plaats. Het evenement werd georganiseerd op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door het European Urban Knowledge Network (EUKN). Het werd tevens uitgevoerd ...
  • Van Watersnoodramp, vuurwerkramp tot het sluiten van de mijnen in Limburg. Nederland heeft in haar geschiedenis heel wat gebeurtenissen gekend die de samenleving ontwrichtten. Nu zitten we midden in de corona-crisis. Hoe kunnen we een crisis gebruiken om sterker van te worden? Crisisdeskundige ...
  • Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland heeft op 12 oktober het position paper
  • Waarschijnlijk had u net als wij de laatste maandag van oktober al omcirkeld voor de jaarlijkse Dag van de Stad. Met een grote groep gedreven ambtenaren, bestuurders, wetenschappers, maatschappelijke partners en marktpartijen discussiëren over innovatieve oplossingen voor onze steden. Helaas ...
  • De City Deal Zicht op Ondermijning van Agenda Stad maakt kans op een Computable Award. Het dashboard van de City Deal is genomineerd in de categorie Overheid ICT ...
  • Op donderdag 3 september was Karen van Dantzig, de Dutch Urban Envoy, te gast bij de vergadering van de VNG Commissie Europa en Internationaal. Tijdens deze vergadering werd ingegaan op de toekomst van de Urban Agenda for the EU (UAEU). Ook werd het ...