Actueel

  • City Deals kennen vele vormen, maten en onderwerpen, waarbij samenwerking tussen verschillende partijen centraal staat. Bij afronding gaat een City Deal over in een nieuwe deal, een ander programma of stopt simpelweg te bestaan. Inspelen op deze kennis-levensloop gaat beter als je goed ...
  • Het instrument Town Deal Sterke Streken is een initiatief van Agenda Stad en Regio’s aan de grens. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt hierbij samen met Platform31 en vijf ...
  • Meewerkers en -denkers, vooral uit sociaal domein, van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten De eerste stappen naar een Nationaal Masterplan Lopen zijn gezet. Tientallen partijen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een eerste opzet: het contourendocument. Daarmee ...
  • Hoe komen klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzame mobiliteit en een gezonde en groene stad samen in de openbare ruimte? Vandaag presenteert de City Deal Openbare Ruimte de routekaart ‘Op weg naar Integralië’, een perspectief voor iedereen die succesvol aan de slag wil in de stedelijke ...
  • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft op 9 april de nieuwe cyberwegenkaart mkb ...
  • Op donderdag 14 maart kwamen gemeenten en organisaties bijeen voor een reeks projectpresentaties die zich richtten op jeugd en cyberveiligheid. Gemeenten en organisaties deelden bevlogen hun projecten, allen strevend naar een veiligere digitale wereld voor jongeren. Na een zorgvuldige evaluatie ...
  • Ontdek wat geluk betekent tijdens de Dag van de Stad 2024 in het groene en royale Apeldoorn. Op maandag 4 november nodigen we je uit om vanuit de hoofdstad van de Veluwe op zoek te gaan naar wat inwoners in de stad en omstreken gelukkig maakt. ’Buiten gewoon gelukkig’ Geluk is voor ...
  • Project loopt door tot eind 2024 De eerste Town Deal ‘Sterke Streken’, waarin de kwaliteit van wonen en werken centraal staat, is met zes maanden verlengd. Dat heeft Michel Visser, directeur Bestuur, Financiën & Regio’s bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en ...
  • De City Deal Impact Ondernemen (CDIO) heeft de afgelopen drie jaar stevig bijgedragen aan een sterker ecosysteem voor impactondernemers. Toch is het netwerk, onder meer ...
  • Een nieuwe City Deal is er niet van de ene op de andere dag. Er zijn veel complexe opgaven waar een City Deal een goede manier is om doorbraken te forceren. Veel van die opgaven signaleren we zelf bij Agenda Stad. Anderen worden ons vanuit ons netwerk aangedragen door bijvoorbeeld gemeenten, ...