Actueel

  • In een brief aan Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vragen acht wethouders aandacht om gemeenten meer handvatten te bieden om te kunnen sturen op een gezonde en duurzame ...
  • Maar liefst 45 voorstellen werden ingediend voor het tweede subsidietraject innovatieve cyberprojecten. De selectiecommissie honoreerde na uitvoerig overleg 18 cyberprojecten. Deze nieuwe projecten maken deel uit van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, waarin gemeenten, ministeries, ...
  • De komende 10 jaar investeert het kabinet 100 miljoen euro extra in het weerbaarder maken van het openbaar bestuur. Met deze flinke financiële impuls worden agressie, intimidatie en ondermijnende invloeden bij overheden verder aangepakt. Een deel van het bedrag is bestemd voor uitbreiding en ...
  • De Spoorzone in Tilburg vormt dit jaar de ‘thuisbasis’ van de zesde Dag van de Stad die in het teken staat van het streven naar gelijke kansen voor iedereen. De Dag van de Stad vindt een maand eerder plaats dan in andere jaren, op donderdag 29 september. Hoe zorg je ervoor dat alle inwoners, ...
  • Voor de zevende editie van de Dag van de Stad in 2023 zijn wij op zoek naar een creatieve en ambitieuze gaststad. Wil jij ruim 1.500 stedelijke professionals ontvangen om samen te kijken naar de ontwikkelingen in rond jouw stad? Wij ontvangen jouw bidbook met creatieve ideeën en concrete ...
  • Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie bij kan dragen aan betere gezondheid en kansengelijkheid Het is helaas voor lang niet  alle Nederlanders mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ...
  • Ja u leest het goed: 2023! Terwijl de organisatie van de Dag van de Stad dit najaar in Tilburg pas is opgestart, richten we het vizier óók al op de volgende editie van hét jaarlijkse evenement rond stedelijke innovatie en samenwerking. Na succesvolle edities in Utrecht, Amersfoort, Den Haag, ...
  • De eerste City Deals die in 2015 gesloten werden, bestonden uit zo’n 10 tot 15 partners, merendeels gemeenten. Maar het instrument City Deals evolueerde. Inmiddels staat de teller op 28 City Deals. Drie recentere deals hebben meer dan 80 partners, een enkele zelfs meer dan 100! Wat levert deze ...
  • Een Nederlands-Duitse kennismaking voor medeoverheden met het New Leipzig Charter Op 15 december vond een Nederlands-Duits Policy Lab plaats over de gevolgen en mogelijkheden van het New Leipzig Charter on the Sustainable Development of European ...
  • Aldus Karen van Dantzig, de Nederlandse speciale gezant voor stedelijke vraagstukken in Europa. In de periode van 2020 tot 2022 vormde zij het gezicht van de Europese Agenda Stad. Samen met Kenniscentrum Europa decentraal blikt ze terug op haar periode als Dutch Urban Envoy en ...