Actueel

  • NIEUWS - 02 FEBRUARI 2024 - WEBREDACTIE Een flinke uitdaging in crisissituaties is de combinatie van complexiteit, tijdsdruk en morele beslissingen. AI heeft een enorm potentieel om beslissingen bij crowd crises te ondersteunen, maar het toenemende gebruik van AI heeft tot een debat ...
  • De reactietermijn voor de vacature is inmiddels verstreken. Dank aan alle respondenten!   Bij Agenda Stad zijn twee functies vacant gekomen voor dealmakers die samen met ons het verschil willen maken op maatschappelijke opgaven van circulair bouwen tot experimenteren met maar ...
  • Team Fiets van het ministerie van IenW, aanjager van de City Deal Fietsen voor Iedereen heeft op woensdag 16 januari de BID Award voor Meest Positieve Overheidsorganisatie van het Jaar gewonnen. Tot en met 11 januari kon gestemd worden via
  • Een verandering van de subsidieregels zodat bewoners ontzorgd worden; studenten die trots vertellen dat zij met hun kennis bijdragen aan hun eigen stad; mooie een-tweetjes tussen steden en rijk voor gezond voedsel - tijdens de Community of Practice (CoP)-bijeenkomst voor City Deals op ...
  • Op 8 en 9 oktober 2023 kwamen we samen in Arnhem voor de Nacht en Dag van de Stad. Met gedreven professionals, toegewijde vrijwilligers en betrokken inwoners bekeken we de stad van dichtbij. Arnhem nodigde ons uit om letterlijk en figuurlijk de wijken in te gaan om oplossingen te vinden voor ...
  • In mei van dit jaar werd de Town Deal Sterke Streken ondertekend. Als afgeleide van de City Deals, richt het instrument Town Deal zich op kleinere en/of meer landelijke gemeenten. Die kampen immers ook met ...
  • De gemeente Tilburg sluit zich aan bij de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. Samen met acht andere steden, de provincie Zuid Holland, drie departementen, het Voedingscentrum en diverse andere organisaties investeert de gemeente de komende twee jaar in zoeken naar ...
  • Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot een goede, veilige en passende fiets; en de vaardigheden moeten hebben om veilig te kunnen fietsen. Daar zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en het kabinet zich voor in. ...
  • Huisvesting, opvang, taalonderwijs: steden kampen met grote uitdagingen voor nieuwkomers in hun gemeente. Maak daarbij meer gebruik van ervaringsdeskundigen, adviseert Anwar Manlasadoon, Regisseur inburgering bij Bureau Nieuwkomers van de Gemeente Arnhem en columnist bij dagblad De ...
  • Het succes van een City Deal valt of staat met de mensen die eraan werken, zoals de projectleiders, -secretarissen en dealmakers. Zij werken met volle toewijding aan hun opgave. Maar wat hun rol precies is en hoe ze die kunnen invullen, verschilt per deal en is afhankelijk van de ...