Actueel

  • In dealprogramma’s geven nationale en decentrale overheden en regionale partijen samen invulling aan opgavegericht werken. Deals zijn inmiddels gangbare onderlinge afspraken om gemeenschappelijk vraagstukken op te pakken. Denk aan de City Deals, maar ook Green, Woon, Health en Regio Deals. De ...
  • Nog steeds zijn de sporen van de vuurwerkramp in de wijk Roombeek twintig jaar geleden te zien in de Enschedese samenleving. In het Huis van Verhalen in de wijk kunnen mensen terecht die de ramp hebben meegemaakt. Trekker en ChristenUnie-raadslid Hadassa Meijer ziet de veerkracht van de stad ...
  • Jarenlang heeft Nederland geïnvesteerd in steden die het toch al goed deden. Dat ging ten koste van kansarme regio’s. Het succes van de stad sijpelt daar nauwelijks door. Floor Milikowski reisde langs deze regio’s door voor haar boek ‘Een klein land met verre uithoeken’. Op de Dag van ...
  • Van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. De komende jaren gaat de openbare ruimte in de steden in ons land op de schop. Hoe zorg je er nu voor dat de verschillende opgaven goed op elkaar aansluiten? De steden hebben dan ook baat ...
  • Van digitale wijkambassadeurs tot een lokale helpdesk die wordt bemand door IT-studenten. In de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime gaan 8 steden, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven. ...
  • Op 18, 19 en 20 november organiseert de Future City Foundation een reeks pitchcarrousels met oplossingen voor de slimme stad. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis te delen, bieden wij per pitchcarrousel zes bedrijven het podium om hun oplossing te pitchen voor een publiek van ...
  • Klimaatverandering, armoede, eenzaamheid. Grote vraagstukken in de stad kunnen beter goed worden aangepakt door burgers erbij te betrekken, stelt Eva Rovers. Op de Dag van de Stad geeft ze een Last Lecture over het ‘practivisme’. ‘Laat gewone mensen meedenken, en je krijgt oplossingen waar ...
  • De Dag van de Stad vindt dit jaar online plaats. Op maandag 16 november kunt u deelnemen aan een veelzijdig programma met ontwerpateliers, talkshows, last lectures en presentaties. De Dag van de Stad Online is dus niet uw zoveelste Zoom- of Webex-meeting, maar een volwaardig congres in online ...
  • Lopen. Het is zo vanzelfsprekend dat niemand zich er mee bezig houdt. Daarom zetten steden, departementen en andere partijen zich in de City Deal Ruimte voor Lopen in voor de lopende mens. Of het nu gaat om gezondheid, duurzame mobiliteit en het stimuleren van een loopcultuur. Een van de ...
  • Van Watersnoodramp, vuurwerkramp tot het sluiten van de mijnen in Limburg. Nederland heeft in haar geschiedenis heel wat gebeurtenissen gekend die de samenleving ontwrichtten. Nu zitten we midden in de corona-crisis. Hoe kunnen we een crisis gebruiken om sterker van te worden? Crisisdeskundige ...