Deelauto bij oplaadpunt
Autodelen wordt steeds populairder in Nederland. Ook het partnerschap rondom de Green Deal Autodelen II en City Deal Elektrische deelmobiliteit groeit. Nieuwe partners doen mee en zetten op 18 december in het bijzijn van minister Stientje van Veldhoven hun handtekening onder deze ...
In ruim honderd last lectures, Stadssafari’s, pecha kucha’s, debatten, ontwerpateliers en andere sessies kwamen alle belangrijke stedelijke opgaven aan bod. Het aanbod was zo groot dat we helaas niet alles kunnen laten zien. Maar met deze terugblik krijgt u wel een beter beeld: ...
In 2016 zijn de ministeries Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu met een zevental steden en andere partners gestart met de City Deal Waarden van Groen en Blauw in de Stad. Doel: de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in geld uit te ...
Stuurgroepleden en leden projectgroep City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad staand in de voormalige Koepelgevangenis tijdens de slotbijeenkomst in Breda.
Wethouder Van Asten (Den Haag) opent Dag van de Stad 2019
Bestuurders, ondernemers, actieve inwoners, architecten, theatermakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties... op de derde editie van de Dag van de Stad kwamen ruim tweeduizend stadmakers bij elkaar in het World Forum in Den Haag. Met het thema 'Wie ...
Aanwezigen bij de Public Leadership Challenge 'Leiderschap voor een gezonde en duurzame voedselomgeving’
Ondanks de verminderde bereikbaarheid als gevolg van de acties van boze boeren kwamen zo’n 30 bestuurders, wetenschappers, studenten en ambtenaren op 16 oktober bijeen voor de Public Leadership Challenge ‘Leiderschap voor een gezonde en duurzame voedselomgeving’. Het Haagse ...
Hoe kun je mensen met ‘gestapelde problemen’ – waaronder schulden – beter helpen? De City Deal en het traject Eenvoudig maatwerk lanceerden onlangs het 
Het jaar 2019 is voor de City Deal Kennis Maken opnieuw een jaar van kennis delen.  Twee keer per jaar organiseren wij een landelijke kennisdelingsdag vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor de vierde kennisdelingdag op ...
Wat kunnen projectleiders van City Deals van elkaar leren? En hoe worden City Deals daardoor een steeds slimmere en succesvollere werkvorm voor de opgaven van de toekomst? Bij ...
De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij jou? Kom dan naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare ...

Onze Partners