Demografische ontwikkelingen, een toename in ongelijkheid en populisme, steeds zichtbaardere gevolgen van klimaatverandering en zorgen over veiligheid, veranderen de politieke, sociale, infrastructurele en ruimtelijke landschappen, inclusief die rondom huisvesting. Hoe en waar we wonen is ...
Eind 2018 vond een leerbijeenkomst plaats van procesbegeleiders van City Deals en leden van de kernteams Rijk en Steden van Agenda Stad. Doel was om terug- én vooruit te blikken op de opbrengsten en uitdagingen van de negentien City Deals die tot nu toe gesloten zijn. Tevens werd aan de ...
De datum is er al: 28 oktober 2019! Nu zoekt Agenda Stad nog een geweldige gastgemeente die 2000 stedelijke professionals wil verwelkomen tijdens de Dag van de Stad 2019. Lees hoe jouw gemeente zich kandidaat kan stellen en vooral ook: wat het een stad kan opleveren om de Dag van de Stad te ...
In de VerDuS Surf Pop Up 2018-call konden onderzoekers financiering aanvragen voor kleine kortlopende projecten die binnen de thematiek passen van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (SURF). In dit programma staan maatschappelijke opgaven centraal rond ruimte, wonen, ...
Het Europese stedelijke samenwerkingsprogramma URBACT heeft op maandag 7 januari een nieuwe call geopend voor steden die die willen deelnemen aan Action Planning Networks. Deze netwerken ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van integrale strategieën of actieplannen om specifieke ...
De City Deal Kennis Maken kende een zeer succesvol eerste jaar, waarin zowel binnen als tussen de deelnemende kennissteden een groot netwerk werd opgebouwd bestaande uit stadsbestuur, ambtenaren, hogeronderwijsinstellingen én vaak ook ROC's. Twee landelijke Kennisdelingsdagen, een studiereis en ...
Kenniscentrum Europa Decentraal lanceerde op donderdag 13 december de Brexit Impact Scan, die het in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde. De tool helpt gemeenten, provincies en ...
Op 3 december heeft het partnerschap Housing, onderdeel van de Urban Agenda voor de EU, in Wenen zijn slotbijeenkomst gehouden, waarin na drie jaar werken het definitieve actieplan gepresenteerd werd. In de bijeenkomst bespraken de leden van het partnerschap de vervolgstappen voor de ...
De afgelopen maanden werden 88 voorstellen voor de tweede tranche Regiodeals ingediend. Daarvan zijn door de ministeries van LNV en BZK 12 geselecteerd waarvoor ruim 200 miljoen beschikbaar gesteld is uit de Regio Envelop die voor deze kabinetsperiode beschikbaar is. De geselecteerde Regiodeals ...
Wil je als stad duurzamer worden, dan zul je ook voedsel in je beleid moeten meenemen. Dat stelde Han Wiskerke, hoogleraar Rurale Sociologie aan de WUR op de afgelopen Dag van de Stad in Amersfoort, waar hij onder meer een inleiding verzorgde bij ...

Onze Partners