Actueel

  • De gemeente Tilburg sluit zich aan bij de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. Samen met acht andere steden, de provincie Zuid Holland, drie departementen, het Voedingscentrum en diverse andere organisaties investeert de gemeente de komende twee jaar in zoeken naar ...
  • Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot een goede, veilige en passende fiets; en de vaardigheden moeten hebben om veilig te kunnen fietsen. Daar zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en het kabinet zich voor in. ...
  • Huisvesting, opvang, taalonderwijs: steden kampen met grote uitdagingen voor nieuwkomers in hun gemeente. Maak daarbij meer gebruik van ervaringsdeskundigen, adviseert Anwar Manlasadoon, Regisseur inburgering bij Bureau Nieuwkomers van de Gemeente Arnhem en columnist bij dagblad De ...
  • Het succes van een City Deal valt of staat met de mensen die eraan werken, zoals de projectleiders, -secretarissen en dealmakers. Zij werken met volle toewijding aan hun opgave. Maar wat hun rol precies is en hoe ze die kunnen invullen, verschilt per deal en is afhankelijk van de ...
  • Als je steden bouwt, houd dan rekening met de ‘kleefstof’ tussen mensen, stelt Danielle Braun. Hoe zorg je ervoor dat bewoners contact met elkaar houden, minder eenzaam zijnen meer dingen samendoen? Op de Dag van de Stad legt de corporate antropoloog in haar last lecture de ...
  • Van energietransitie, armoede tot eenzaamheid. Alle stedelijke uitdagingen spelen zich af op wijkniveau. Daarom is het ook zo belangrijk om ze vanuit de wijken aan te pakken, stelt wijkontwikkelaar Berry Kessels. ‘Maar doe dat dan wel vooral vanuit de kracht van de wijk.’
  • De opgaven in onze steden zijn divers en complex. Op 9 oktober wordt vooral gekeken naar wat er in de wijk speelt. Van vinexwijk tot kwetsbare wijk, alle stedelijke uitdagingen - van energietransitie tot eenzaamheid - spelen zich af op wijkniveau. We gaan de wijken in, om de stad van dichtbij ...
  • Europese Agenda Stad opent de inschrijvingen voor de thematische partnerschappen 'Cities of Equality' en 'Food'. 'Cities of Equality' zal zich richten op het gangbaar maken van gelijkheid. Steden die op succesvolle en proactieve wijze gelijkheid bevorderen, zijn steden die rekening houden met ...
  • Europese Agenda Stad opent de inschrijvingen voor de thematische partnerschappen 'Cities of Equality' en 'Food'. 'Cities of Equality' zal zich richten op het gangbaar maken van gelijkheid. Steden die op succesvolle en proactieve wijze gelijkheid bevorderen, zijn steden die rekening houden met ...
  • Als interbestuurlijk innovatieprogramma zet Agenda Stad City Deals zich in om nieuwe oplossingen te vinden en toetsen voor complexe maatschappelijke opgaven. Om na te gaan hoe effectief City Deals zijn in het bereiken van deze doelstellingen, heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) ...