Op donderdag 23 mei kwamen de directe contactpersonen van de City Deal Kennis Maken bijeen op de derde landelijke Kennisdelingsdag van de City Deal. Opnieuw was een bijzondere locatie gekozen: de EnergyBarn op de Zernike Campus in Groningen. In deze eigentijdse, duurzame ruimte, gemaakt door ...
Ongeveer dertig City Deal makers van Agenda Stad kwamen op 15 mei bijeen in Molen de Ster in het centrum van Utrecht. Waar binnen de City Deals de partners veel kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, gebeurt dat nog niet al te vaak tussen de verschillende deals. Wat werkt wel, wat ...
Het begon drie jaar geleden in Utrecht als evenement waar stedelijke professionals leren van elkaars aanpak van hedendaagse stedelijke opgaven als verdichting, verduurzaming en sociale cohesie. Inmiddels is de Dag van de Stad een begrip geworden. Dit jaar verwelkomt Den Haag op 28 oktober in ...
Op 11 maart 2019 is de nieuwe versie van de Brexit impact scan voor alle overheden gelanceerd door Europa decentraal. De inhoud van de scan is geactualiseerd, uitgebreid met nieuwe informatie en bevat nu veel meer specifieke informatie op het gebied van de interne bedrijfsvoering. De ...
Na een bidbookprocedure waarin enthousiaste voorstellen ontvangen werden uit Den Bosch, Ede en Den Haag, heeft de jury besloten Den Haag voor te dragen als gaststad voor de Dag van de Stad op 28 oktober 2019. “Het was een moeilijke beslissing”, aldus programmamanager Frank Reniers van Agenda ...
“We vieren de bloei van de stad”, startte professor Erik Stam, hoofd van de Utrecht University School of Economics de Future of Cities conferentie in Utrecht op 20 februari. Maar hoe ziet de toekomst van die stad eruit? Die vraag stond centraal op de bijeenkomst in de goedgevulde Utrechtse ...
NWO heeft op 5 februari de nieuwe ronde geopend voor de VerDuS Surf Pop-up, waarmee onderzoekers financiering kunnen aanvragen voor kleine projecten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie in steden. Voorstellen kunnen tot en met 4 april worden ingediend. De ministeries van ...
Vorige week verstreek de deadline voor het indienen van bidbooks voor de organisatie van de Dag van de Stad 2019. Vol trots werd toen bekend gemaakt dat dit jaar maar liefst drie steden meedingen naar de organisatie van hét jaarlijkse evenement voor stedelijke professionals. Inmiddels is ...
Op donderdag 7 februari verstreek de deadline voor het indienen van bidbooks voor de Dag van de Stad 2019. Na zeer succesvolle congressen in Utrecht (2017) en Amersfoort (2018), blijkt de Dag van de Stad echt te leven in Nederlandse steden: drie steden dienden een bidbook in en maken kans om de ...
Het Europese Partnerschap Energy Transition heeft zijn actieplan gepubliceerd en roept geïnteresseerden en belanghebbenden op om feedback te leveren op de conceptversie waarin vijf acties zijn benoemd, waaronder het maximaliseren van het gebruik van restwarmte in steden en het begeleiden van ...

Onze Partners