Actueel

  • Op 16 december 2015 is de JPI Urban Europa's vierde call ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF) geopend voor aanvragers. Het gaat om drie onderwerpen waarbinnen steden in Europa de lange termijn uitdagingen kunnen aanpakken, door het samenwerken aan ideeën en projecten.
  • Vandaag sluit het Jaar van de Ruimte af met een evenement in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Er wordt terug gekeken naar de activiteiten afgelopen jaar, maar vooral ook vooruit: naar hoe de ruimtelijke inrichting van Nederland er uit moet komen te zien. Samen met vele deelnemers geven we ...
  • Gisteren is de eerste City Deal in het kader van Agenda Stad gesloten. In deze deal, die werd ondertekend door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de ministeries van EZ en BZK, committeren partijen zich aan het ...
  • Tijdens de werkconferentie van Agenda Stad in de Woonindustrie in Nieuwegein afgelopen donderdag kwamen ruim 250 mensen bijeen om samen verder te werken aan City Deals. De werkconferentie werd georganiseerd door de G4, de G32 en de betrokken departementen. In open dialogen en compacte workshops ...
  • Trekker van dit themaclusters: Ede Deelnemende partijen: Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit; Provincie Gelderland De transitie naar een integraal voedselbeleid op verschillende overheidsniveaus vraagt om nieuwe ...
  • Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam. Beide steden krijgen 8 miljoen euro om de laatste hardnekkige binnenstedelijke knelpunten aan te pakken. H et geld gaat onder meer naar een schoner OV, ...
  • Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zal de ontwikkelingen met de zelfrijdende auto in de eerste helft van 2016 op de  Europese agenda zetten. De minister wil de Europese samenwerking bevorderen en zich onder meer inzetten voor de aanpassing van het Verdrag van Wenen. In dit ...
  • Op 15 december 2015 gaat de vierde call for proposals van het programma JPI Urban Europe open, de ERA-NET Co-fund Smart Urban Futures (ENSUF). De projecten staan in het teken van het creëren van een duurzame impact op steden, door de ontwikkeling van nieuwe kennis en oplossingen voor stedelijke ...
  • Minister Henk Kamp van Economische Zaken tekende op 18 november 2015 met 31 gemeenten in Nederland een ‘Retaildeal’. Hierin staan afspraken voor een visie op de binnenstad, gericht op onder meer detailhandel. De retailbranche zit in de lift, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor ...
  • De 10 finalisten van de Challenge Stad van de Toekomst kregen halverwege oktober een driedaagse 'Bootcamp' door Rotterdam. Bekijk ook het filmpje waarin alle finalisten aan het woord komen. Het geeft een goed beeld van wat de 10 projecten tot nu toe aan de Challenge hebben gehad. Zo brengt ...