Actueel

  • Op de regionale bijeenkomst Habitat III in Praag is in het kader van de Europese Agenda Stad de eerste partnerschap getekend op het gebied van huisvesting. Het is de eerste van de vier pilots, waarbij lidstaten, steden en de Europese Commissie samen een partnerschap ...
  • Naar aanleiding van de in augustus vorig jaar uitgebrachte ‘SER-agenda voor de stad’ heeft minister Ronald Plasterk (BZK) de SER verzocht een verdiepend vervolgadvies uit te brengen. De SER-commissie die met dit advies aan de slag gaat haalde gisteren de eerste input op daarvoor op een ...
  • De beweging van nieuwe Stadmakers heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen. Als je om je heen kijkt, kom je hen overal tegen, mensen die vanuit het eigen initiatief en van onderop kleur geven aan de publieke zaak. Deze Stadmakers houden zich bezig met de grote stedelijke ...
  • Na zes weken in het culturele centrum Rozet in Arnhem te hebben gestaan is de rondreizende fototentoonstelling ‘Mijn Stad|My City’ begin deze maand neergestreken in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Dit is één van de inspirerende initiatieven, die ...
  • Wie voor ondersteuning bij de gemeente aan klopt, is het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en ondersteunende instanties die goed samenwerken. De vraag moet centraal staan, niet de ...
  • De G32 Bestuurlijke Netwerkdag in Alphen aan den Rijn is donderdag 10 maart afgesloten met de ondertekening van twee City Deals. De deals zijn ondertekend door vertegenwoordigers uit de betrokken steden en door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), ...
  • De ondertekening van de tweede City Deal is een feit. Op de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle op 9 maart ondertekenden ...
  • Negen publieke partners ondertekenen morgen op 9 maart samen met zeven (semi) private samenwerkingspartners de zogenaamde City Deal klimaatadaptatie. De ondertekening vindt plaats tijdens de werkconferentie
  • Vandaag maakte minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek aan Utrecht om meer te horen over de City Deals waar de gemeente mee bezig is binnen de Agenda Stad. Gezonde ...
  • In de Trouw van 29 februari 2016 is een 2 pagina grote spread verschenen over Challenge Stad van de Toekomst finalist gewildgroei. Het stuk,