Actueel

  • Stelt u zich een winkelgebied voor waar geen regels gelden. Welke regels zouden we dan minimaal willen afspreken? Kan meer verantwoordelijkheid voor het reilen en ...
  • Burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Burgerinitiatieven ontstaan vaak wanneer het bestaande aanbod niet ...
  • De rol en instrumenten van gemeenten om kantoren- en winkelleegstand te bestrijden stonden centraal tijdens de vierde (en laatste) bijeenkomst van de gelijknamige G32-leerkring op 20 en 21 januari in Breda en Dordrecht. In Breda werd de aanpak van winkelgebieden besproken, in Dordrecht de ...
  • SURF is een programma waarin kennisontwikkeling van steden centraal staat. Wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen werken samen in stedelijke regio's aan het verzamelen van kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Het is een initiatief van ...
  • De wereld zal de komende decennia te maken krijgen met een groeiende schaarste van grondstoffen. Tegelijkertijd groeit het bewustzijn dat we spaarzaam met het milieu moeten omgaan. Is het niet uit bescherming van onze aarde, dan is het wel om onze economie en samenleving te moderniseren en ...
  • Het motto voor het Jaar van de Ruimte 2015 is: Wie maakt Nederland? Wie hebben er vormgegeven aan het Nederland zoals dat er nu ligt? En hoe geven we verder vorm aan stad en landschap? Wie is aan zet en wat is het ons waard? Deze vragen staan centraal tijdens het Jaar van de ...
  • De regering van Bangladesh wil de grootste solar natie ter wereld worden voor 2021. Ze willen dit doel behalen door te focussen op ‘solar home systems’. Dit zijn systemen die worden betaald door de overheid en voornamelijk worden geplaatst op huizen die op dit moment nog op geen enkel ...
  • Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Vinex-operatie begon, wat heeft het opgeleverd en wat komt hierna? Dat was het onderwerp van een gespreksavond in Pakhuis de Zwijger op 22 januari. Er zullen nog drie avonden volgen. Het grote verschil tussen de Vierde Nota Extra en de Tweede of Derde ...
  • Agenda Stad organiseert inspirerende gesprekken tussen stedenbouwers, belanghebbenden en beleidsmakers binnen steden. De inhoudelijke ambities van steden en stedennetwerken staan daarin centraal. Om uiteindelijk de leefbaarheid en de economische positie van de Nederlandse steden te ...
  • Het milieubeleid van Amsterdam moet op de schop. Nu wordt er 19 procent van het afval gerecycled, belachelijk laag vergeleken met de 60 procent elders in Nederland. Dat is de ambitie van de nieuwe wethouder voor Milieu Abdeluheb Choho (D66), die dit wereldkundig maakte op de sessie De ...