Op 14 september 2016 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Balans van de Leefomgeving gepresenteerd aan minister Schultz van Haegen. Het PBL brengt tweejaarlijks deze rapportage uit over de staat van milieu, natuur en ruimte in ons land. Daarnaast evalueert ...
Afgelopen 29 augustus kwamen in het stadhuis van Rotterdam dertig bestuurders, ondernemers en wetenschappers bijeen om onder leiding van burgemeester Aboutaleb te spreken over de rol van steden in economische transities. Hieronder volgt een korte weergave van de avond, het complete ...
Op 1 september heeft de City Deal Klimaatadaptatie haar werkplan voor 2016-2017 gepresenteerd. Het komende jaar staat in het teken van ontwikkelen van doorbraken op zes verschillende thema’s die variëren ...
In juni 2015 publiceerde Agenda Stad het online magazine De Stad van de Toekomst Besturen . Hierin komen vijf trends aan bod waar steden mee te maken krijgen. Via interviews geven stadsbestuurders een inkijk hoe ze met die ontwikkelingen ...
De Kamerbrief van Minister Blok (BZK) waarmee hij de Tweede Kamer zomer 2016 informeerde over recente ontwikkelingen in het kader van Europese Agenda Stad en over de voortgang van Agenda Stad. Bij de Kamerbrief horen twee bijlagen: een overzicht van City Deals in verkenning ...
De campagne NL Next Level biedt een nieuw perspectief voor Nederland. Met een brede investeringsagenda die ervoor kan zorgen dat Nederland tot de wereldtop blijft horen. Om een beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – moeten we ...
Op 30 mei stuurde minister Plasterk de Tweede Kamer een brief, waarin hij de Europese Agenda Stad aanbiedt, zoals vastgesteld in het Pact van Amsterdam. Het Pact opent een nieuwe weg om Europese steden meer te betrekken bij de Europese besluitvorming teneinde de belangrijke uitdagingen waar ...
Steden zijn ambitieus bij het initiëren van verregaande innovatie. Denk daarbij aan het opzetten van living labs en proeftuinen. Het essay ‘De innovatieve stad’ ...
CO2-reductie, een gezonde leefomgeving en goede bereikbaarheid. De Europese ambities voor steden liegen er niet om. Om deze ambities in de Europese Unie te realiseren werken de Europese Commissie, EU-lidstaten en steden samen aan de ontwikkeling van een Europese Agenda Stad. ...
Europese regelgeving heeft een grote invloed op het dagelijkse beleid van steden en regio’s. En hoe zorgvuldig die regelgeving ook is ontwikkeld, bij de uitvoering ervan treden onverwachte en soms zelfs ...

Onze Partners