Actueel

  • De Town Deal Sterke Streken is op zoek naar een enthousiaste, doortastende en communicatief  sterke programmaleider met aantoonbare affiniteit en ervaring met het versterken van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in gemeenten. Als programmaleider ben je de verbindende factor die inzet ...
  • Het Europees partnerschap Innovative and Responsible Public Procurement heeft onlangs een nieuw Actieplan 2022 vastgesteld. Daarin zijn de volgende drie acties benoemd: 1. Het creëren van een inkopersplatform en een reflectieraad, waar steden, gebieden, lidstaten en de Europese commissie en ...
  • Eind juni verscheen de derde editie van het Maatwerk Magazine, een uitgave van de City Deal Eenvoudig Maatwerk en het Programma Sociaal Domein. Dit jaar staat het magazine in het teken van leren van terugkerende knelpunten bij maatwerk. Hoe kun je daarvoor structurele oplossingen ...
  • Scan de media, je kunt er niet omheen: de stroom migranten en vluchtelingen in Europese landen zorgt voor heel wat hoofdbrekens. Landen, regio’s en steden doen hun uiterste best dit in goede banen te leiden. Elk land heeft een eigen aanpak, andere mogelijkheden en regels, een andere identiteit. ...
  • Op 30 juni was vond in Club Smederij in de Spoorzone Tilburg voor de eerste keer het ‘voorprogramma’ van de Dag van de Stad plaats. De deelnemers aan dit evenement gingen met elkaar in gesprek over vier maatschappelijke vraagstukken uit de stad Tilburg. Vragen uit ...
  • Gemeenten en organisaties kunnen veel doen om mensen meer te laten lopen. Dat blijkt tijdens het eerste Open Huis City Deal Ruimte voor Lopen op 5 juli 2022. Bestuurders, specialisten en andere professionals reiken hun belangrijkste ‘tips en tools’ aan. Hella van der Wijst, journaliste en ...
  • De EU Urban Agenda is op zoek naar nieuwe partners voor de lancering van twee nieuwe thematische partnerschappen Sustainable Tourism (duurzaam toerisme) en Greening Cities (vergroening van steden). Geïnteresseerd om deze stedelijke uitdaging van duurzaam toerisme en vergroening van steden ...
  • Eind 2021 kwam na drie jaar de City Deal Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling ten einde. Uit de evaluatie werd nog maar eens duidelijk dat deelmobiliteit al lang geen toekomstmuziek meer is, en zeker niet uitsluitend een Randstedelijk fenomeen is. In heel het land maken ...
  • Dat was het thema van de WUF11, het 11e World Urban Forum van de Verenigde Naties. Karen van Dantzig, Dutch Urban Envoy met een kakelvers hernieuwd mandaat op zak, was een van de ruim 23.000 deelnemers. “Het is fijn om mij te kunnen blijven inzetten voor duurzame stedelijke ontwikkeling, om ...
  • Op 16 juni werd de eerste tranche van de Dealmakersopleiding die de NSOB samen met de ministeries van LNV en BZK ontwikkelde, afgesloten met een ‘sterrencast’ aan sprekers. Oud-Kamerleden Mei-li Vos en Klaas Dijkhoff deelden hun ervaring met de 16 deelnemers en ook topbestuurders Johan Osinga ...