Actueel

  • Op de Dag van de Stad kwamen op een inspirerende manier alle grote thema’s aan de orde waarmee steden en stedelijke regio's te maken hebben. Een dag lang waren 1.500 deelnemers bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. In het paviljoen Circulaire Stad werden een zestal ...
  • Nederland staat voor grote veranderopgaven. Energie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, stedelijke ontwikkeling, de economische concurrentiepositie en digitalisering zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s waarop zich majeure veranderingen dienen te voltrekken. In dit ...
  • Speciaal voor de Dag van de Stad uitgebracht: het Dagblad van de Stad. Boordevol interviews, nieuws en overzichten van twee jaar Agenda Stad en Urban Agenda. Over de achttien City Deals en twaalf Partnerschappen, de onderzoeken en de samenwerkingen tussen Rijk, gemeenten, andere overheden en ...
  • Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de ...
  • Bij hitte kunnen de temperaturen in steden maar liefst 5 tot 10 graden warmer zijn dan op het omliggende platteland. Wat doet Nederland eigenlijk aan hittestress? Staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM lichtte de Tweede Kamer in via een
  • Op verzoek van onder meer OECD en onze Duitse collega’s in Essen heeft de projectgroep van de City Deal een Engelse vertaling gemaakt van de tekst van de City Deal.
  • De Urban Futures Studio heeft het essay “Learning with Cities, Learning for Cities: The Golden Opportunity of the Urban Agenda for the ...
  • Het European Urban Knowledge Network (EUKN) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport opgesteld over de eerste resultaten van de Europese Agenda Stad ...
  • Op 19 mei heeft de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren de Rapportage City Deal Warm Welkom Talent in ontvangst genomen. De rapportage bevat aanbevelingen ...
  • Dit onderzoek, dat EUKN in  opdracht van het Duitse ministerie verantwoordelijk voor stedelijke zaken uitgevoerd heeft,is een soort evaluatie van het Leipzig Charter, dat dit jaar 10 jaar geleden onder Duits EU-voorzitterschap werd goedgekeurd. Het Leipzig Charter is een ...