Actueel

  • De EU Urban Agenda is op zoek naar nieuwe partners voor de lancering van twee nieuwe thematische partnerschappen Sustainable Tourism (duurzaam toerisme) en Greening Cities (vergroening van steden). Geïnteresseerd om deze stedelijke uitdaging van duurzaam toerisme en vergroening van steden ...
  • Eind 2021 kwam na drie jaar de City Deal Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling ten einde. Uit de evaluatie werd nog maar eens duidelijk dat deelmobiliteit al lang geen toekomstmuziek meer is, en zeker niet uitsluitend een Randstedelijk fenomeen is. In heel het land maken ...
  • Dat was het thema van de WUF11, het 11e World Urban Forum van de Verenigde Naties. Karen van Dantzig, Dutch Urban Envoy met een kakelvers hernieuwd mandaat op zak, was een van de ruim 23.000 deelnemers. “Het is fijn om mij te kunnen blijven inzetten voor duurzame stedelijke ontwikkeling, om ...
  • Op 16 juni werd de eerste tranche van de Dealmakersopleiding die de NSOB samen met de ministeries van LNV en BZK ontwikkelde, afgesloten met een ‘sterrencast’ aan sprekers. Oud-Kamerleden Mei-li Vos en Klaas Dijkhoff deelden hun ervaring met de 16 deelnemers en ook topbestuurders Johan Osinga ...
  • De data-analyses, die in de City Deal Zicht op Ondermijning zijn ontwikkeld, geven gemeenten beter zicht op voedingsbodems van ondermijnende criminaliteit in hun wijken en buurten. Nu gaat deze samenwerking van veertien gemeenten, drie ministeries, Belastingdienst, CBS, ICTU, Openbaar ...
  • ‘Lefgozers gezocht voor een dealaanpak die nu beschikbaar is in alle gemeenten’. Die oproep deed Agenda Stad voorafgaand aan het VNG Jaarcongres. Zo’n 25 wethouders en burgemeesters reageerden en deden mee aan de sessie op 28 juni, waarin topsporter en olympisch kampioen Kiran Badloe zijn ...
  • Het interbestuurlijke programma Agenda Stad was zeven jaar geleden initiatiefnemer van de eerste City Deals, bedoeld om integrale oplossingen voor complexe stedelijke opgaven te formuleren. Nu, bijna 30 City Deals later, slaat het programma op verzoek van kleinere gemeenten zijn vleugels uit en ...
  • Met ‘Slim Maatwerk’ willen 26 partijen zelfstandigheid bevorderen door effectievere hulpverlening Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie bij kan dragen aan betere gezondheid en meer kansengelijkheid. Natuurlijk willen we allemaal zo lang ...
  • De inschrijving voor de Dag van de Stad is van start! Op donderdag 29 september komen we in Tilburg bij elkaar voor hét grootste multidisciplinaire congres over de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s. Met de Spoorzone Tilburg als uitvalsbasis bouwen we tijdens deze zesde editie samen ...
  • De City Deal Vitale Binnensteden in oprichting is voor de looptijd van de City Deal (3 a 4 jaar) op zoek naar een contactueel en communicatief sterke kwartiermaker / programmacoördinator met een aantoonbare affiniteit met stedelijke transformatie en vastgoedvraagstukken. Ben jij de gedreven ...