Actueel

  • De Democratic Challenge, een initiatief dat steun biedt aan nieuwe vormen van lokale democratie, is vandaag van start gegaan. De challenge maakt deel uit van de Agenda Lokale Democratie, die minister Plasterk in januari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ondersteuning bij ...
  • Op 9 april jl. organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met de gemeente Utrecht, het werksymposium ‘Goed openbaar bestuur in stad en stedelijke regio’ in het Stadskantoor te Utrecht. Nederland als stedelijk netwerk Op het symposium presenteerde ...
  • In het kader van Agenda Stad hebben vijf auteurs begin dit jaar een filosofisch essay geschreven over de ontwikkeling van onze steden: Daan Rovers, Willem Schinkel, Martijn de Waal, Jan-Hendrik Bakker en Govert Derix. Dit leverde boeiende essays op, duizenden lezers en mooie discussies. Maar ...
  • Het Urban Futures Lab in Den Haag leverde afgelopen maart interessante denkbeelden op over de toekomst van de stad. Het Urban Futures Lab was een brainstormsessie van vijf dagen waarin studenten, creatieven en ambtenaren samenwerkten aan impressies van mogelijke toekomstbeelden ...
  • City Deals zijn in Groot-Brittannië al enkele jaren ingeburgerd. De Britse City Deals hebben als voornaamste doel om de economische groei van steden en het land als geheel te bevorderen. Het zijn afspraken tussen de nationale overheid en steden. Hoewel Nederland hele andere bestuurlijke ...
  • Vanaf 1 april kunnen er vragen worden ingediend voor de Nationale Wetenschapsagenda. Het is voor het eerst dat er in Nederland een dergelijke agenda wordt opgesteld, die moet leiden tot een betere aansluiting van onderzoek op maatschappelijke en economische kansen en behoeften. Om tot een ...
  • Van 12 tot en met 15 maart organiseerde Pakhuis de Zwijger een werkbezoek aan Lissabon, in samenwerking met het Portugese Academia Cidadã. Een internationale groep uit verschillende organisaties binnen Europa ging mee. De naam Academia Cidadã betekent de Burgerschap Academie en heeft als ...
  • De onderzoeksbureaus Regioplan en Atelier Tordoir hebben in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek verricht naar de ruimtelijk-economische opgaven van het middenbestuur. Want het belangrijkste deel van het leven van de meeste mensen speelt zich af in ...
  • Elf deelnemers zijn geselecteerd voor het Startupbootcamp-acceleratorprogramma Smart City & Living. Zij zullen onder meer hulp krijgen van mentoren en zo 'in drie maanden tijd bereiken waar je normaal achttien maanden voor nodig hebt'.
  • Heeft u concrete ideeën voor experimenten waarmee knellende (onderdelen van) wetten en regels tijdelijk buiten werking worden gesteld? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roepen gemeenten op hun ideeën te ...