De beste stuurlui staan aan wal. Als Rotterdamse kan ik natuurlijk makkelijk roeptoeteren dat de kolencentrales en de raffinaderijen in de Rotterdamse haven maar moeten sluiten. Liever ben ik lokaal geworteld aan de slag met raciaal economische en ecologische bewegingen en start ups die ...
Nederland denkt volop na over haar ruimtelijke toekomst. De Nationale Omgevingsvisie is in aantocht en met de aankomende lokale Omgevingsvisies hebben gemeenten al hun creativiteit nodig. Om daarbij aanstaande uitdagingen als de energietransitie en de woningbouwopgave het hoofd te ...
De samenleving als leeromgeving. Dat is een van de belangrijkste thema’s in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 ‘De waarde(n) van weten’ waarmee het ministerie van OCW de koers uitzet voor het hoger onderwijs voor de komende tien jaar. Studenten moeten meer in ...
Ons voedselsysteem staat voor een grote opgave. Voldoende gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel moet beschikbaar en toegankelijk worden voor iedereen. Vandaag komen de meest invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld bij elkaar op de eerste Nationale Voedseltop ...
Ik ben er van overtuigd dat innovatiekracht in steden ontstaat en niet in politiek Den Haag. Kijk maar ...
Ferdi Licher is Directeur Bouwen en Energie at Ministerie BZK en al langere tijd betrokken bij het VerDuS-kennisinitiatief vanuit BZK. Hij is een van de sprekers tijdens het VerDuS-congres op 6 oktober. Thema is hoe innovaties in het stedelijk gebied een stap verder gebracht kunnen ...
Jeroen Slot is Hoofd Onderzoek, Dienst Onderzoek en Statistiek bij de gemeente Amsterdam. Hij is onder meer betrokken bij het onderzoeksproject Interethnic Coexistence In European Cities (JPI Urban Europe). Hij is een van de sprekers tijdens het ...
Je ziet niet zoveel wijken in Nederland grootschalig vernieuwd worden, zoals dat tien jaar geleden overal gebeurde. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te voeren (crisis, tekort aan betaalbare woningen, verhuurderheffing van 1,7 miljard, terughoudendheid met investeringen, ...
Innovatief stadsgroen. Foto: Unsplash/Christos Barbalis.
Stedelijke innovatie is een van mijn onderzoekslijnen. Ik benader dit vanuit een transitieperspectief. Huidige manieren van stedelijk leven, wonen, verplaatsen et cetera zijn op termijn niet duurzaam. De footprint van steden is vele malen hoger dan hun eigen oppervlakte. Voor ...
Jantine Kriens tijdens de werkconferentie van Agenda Stad
Flexibiliteit, meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en duiden wat gaande is in de maatschappij. Dat zijn de punten die wat mij betreft hoog op de agenda van Bouwstenen voor Sociaal moeten staan. Grote maatschappelijke vragen kunnen ...

Onze Partners