Actueel

  • Hoe kun je mensen met ‘gestapelde problemen’ – waaronder schulden – beter helpen? De City Deal en het traject Eenvoudig maatwerk lanceerden onlangs het 
  • Het jaar 2019 is voor de City Deal Kennis Maken opnieuw een jaar van kennis delen.  Twee keer per jaar organiseren wij een landelijke kennisdelingsdag vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor de vierde kennisdelingdag op ...
  • Wat kunnen projectleiders van City Deals van elkaar leren? En hoe worden City Deals daardoor een steeds slimmere en succesvollere werkvorm voor de opgaven van de toekomst? Bij ...
  • De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij jou? Kom dan naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare ...
  • Hoe kunnen overheden een bijdrage leveren aan halen van de VN-duurzaamheidsdoelen? Zo’n 800 afgevaardigden uit meer dan 190 landen kwamen in Bakoe bijeen om op de VN Conferentie ‘Public Service Forum 2019’. Innovatie van publieke dienstverlening ...
  • Lees ook het uitgebreide verslag (.pdf) inclusief de opbrengst van de break-out sessies. In Pakhuis de Zwijger kwamen woensdag 19 juni ruim 50 ...
  • De European Public Sector Awards hebben een Best Practice-certificaat (BPC) toegekend aan de City Deals van Agenda Stad. Het Best Practice-certificaat wordt toegekend aan de beste Europese projecten uit de publieke sector. City Deals behaalden het prestigieuze certificaat in de categorie ...
  • Met een nieuwe wethouder die het thema omarmt en een groeiend netwerk van bedrijven en initiatieven die zich ervoor inzet, is gezond voedsel hoog op de agenda van Rotterdam komen te staan. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de horeca. Rotterdam heeft in korte tijd veel stappen ...
  • De Europese Commissie en Europese Agenda Stad nodigen stakeholders uit om voor 30 juni feedback te geven op de implementatie en werking van de Urban Agenda for the EU sinds de lancering met het Pact van Amsterdam in 2016. Alle betrokkenen bij de Urban Agenda en partnerschappen en andere ...
  • Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en gemeenten in de regio ondertekenden op 3 juni de derde woondeal (na die van Eindhoven en Groningen) en de eerste in de Randstad. Hiermee wordt de woningproductie versneld en de leefbaarheid in zwakkere wijken verbeterd. In 2040 moet dit onder andere ...