Actueel

  • Met een nieuwe wethouder die het thema omarmt en een groeiend netwerk van bedrijven en initiatieven die zich ervoor inzet, is gezond voedsel hoog op de agenda van Rotterdam komen te staan. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de horeca. Rotterdam heeft in korte tijd veel stappen ...
  • De Europese Commissie en Europese Agenda Stad nodigen stakeholders uit om voor 30 juni feedback te geven op de implementatie en werking van de Urban Agenda for the EU sinds de lancering met het Pact van Amsterdam in 2016. Alle betrokkenen bij de Urban Agenda en partnerschappen en andere ...
  • Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en gemeenten in de regio ondertekenden op 3 juni de derde woondeal (na die van Eindhoven en Groningen) en de eerste in de Randstad. Hiermee wordt de woningproductie versneld en de leefbaarheid in zwakkere wijken verbeterd. In 2040 moet dit onder andere ...
  • Op donderdag 23 mei kwamen de directe contactpersonen van de City Deal Kennis Maken bijeen op de derde landelijke Kennisdelingsdag van de City Deal. Opnieuw was een bijzondere locatie gekozen: de EnergyBarn op de Zernike Campus in Groningen. In deze eigentijdse, duurzame ruimte, gemaakt door ...
  • Ongeveer dertig City Deal makers van Agenda Stad kwamen op 15 mei bijeen in Molen de Ster in het centrum van Utrecht. Waar binnen de City Deals de partners veel kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, gebeurt dat nog niet al te vaak tussen de verschillende deals. Wat werkt wel, wat ...
  • Het begon drie jaar geleden in Utrecht als evenement waar stedelijke professionals leren van elkaars aanpak van hedendaagse stedelijke opgaven als verdichting, verduurzaming en sociale cohesie. Inmiddels is de Dag van de Stad een begrip geworden. Dit jaar verwelkomt Den Haag op 28 oktober in ...
  • Op 11 maart 2019 is de nieuwe versie van de Brexit impact scan voor alle overheden gelanceerd door Europa decentraal. De inhoud van de scan is geactualiseerd, uitgebreid met nieuwe informatie en bevat nu veel meer specifieke informatie op het gebied van de interne bedrijfsvoering. De ...
  • Na een bidbookprocedure waarin enthousiaste voorstellen ontvangen werden uit Den Bosch, Ede en Den Haag, heeft de jury besloten Den Haag voor te dragen als gaststad voor de Dag van de Stad op 28 oktober 2019. “Het was een moeilijke beslissing”, aldus programmamanager Frank Reniers van Agenda ...
  • “We vieren de bloei van de stad”, startte professor Erik Stam, hoofd van de Utrecht University School of Economics de Future of Cities conferentie in Utrecht op 20 februari. Maar hoe ziet de toekomst van die stad eruit? Die vraag stond centraal op de bijeenkomst in de goedgevulde Utrechtse ...
  • NWO heeft op 5 februari de nieuwe ronde geopend voor de VerDuS Surf Pop-up, waarmee onderzoekers financiering kunnen aanvragen voor kleine projecten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie in steden. Voorstellen kunnen tot en met 4 april worden ingediend. De ministeries van ...