Actueel

  • Vorige week verstreek de deadline voor het indienen van bidbooks voor de organisatie van de Dag van de Stad 2019. Vol trots werd toen bekend gemaakt dat dit jaar maar liefst drie steden meedingen naar de organisatie van hét jaarlijkse evenement voor stedelijke professionals. Inmiddels is ...
  • Op donderdag 7 februari verstreek de deadline voor het indienen van bidbooks voor de Dag van de Stad 2019. Na zeer succesvolle congressen in Utrecht (2017) en Amersfoort (2018), blijkt de Dag van de Stad echt te leven in Nederlandse steden: drie steden dienden een bidbook in en maken kans om de ...
  • Het Europese Partnerschap Energy Transition heeft zijn actieplan gepubliceerd en roept geïnteresseerden en belanghebbenden op om feedback te leveren op de conceptversie waarin vijf acties zijn benoemd, waaronder het maximaliseren van het gebruik van restwarmte in steden en het begeleiden van ...
  • Woensdag 16 januari kwam een City Deal Kennis Maken delegatie van 40 man aan op Bristol airport. Met vertegenwoordigers vanuit de deelnemende stadsbesturen, kennisinstellingen en de Ministeries OCW en BZK stond hen een tweedaags programma te wachten waarin bezoeken werden afgelegd aan de ...
  • Demografische ontwikkelingen, een toename in ongelijkheid en populisme, steeds zichtbaardere gevolgen van klimaatverandering en zorgen over veiligheid, veranderen de politieke, sociale, infrastructurele en ruimtelijke landschappen, inclusief die rondom huisvesting. Hoe en waar we wonen is ...
  • Eind 2018 vond een leerbijeenkomst plaats van procesbegeleiders van City Deals en leden van de kernteams Rijk en Steden van Agenda Stad. Doel was om terug- én vooruit te blikken op de opbrengsten en uitdagingen van de negentien City Deals die tot nu toe gesloten zijn. Tevens werd aan de ...
  • De datum is er al: 28 oktober 2019! Nu zoekt Agenda Stad nog een geweldige gastgemeente die 2000 stedelijke professionals wil verwelkomen tijdens de Dag van de Stad 2019. Lees hoe jouw gemeente zich kandidaat kan stellen en vooral ook: wat het een stad kan opleveren om de Dag van de Stad te ...
  • In de VerDuS Surf Pop Up 2018-call konden onderzoekers financiering aanvragen voor kleine kortlopende projecten die binnen de thematiek passen van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (SURF). In dit programma staan maatschappelijke opgaven centraal rond ruimte, wonen, ...
  • Het Europese stedelijke samenwerkingsprogramma URBACT heeft op maandag 7 januari een nieuwe call geopend voor steden die die willen deelnemen aan Action Planning Networks. Deze netwerken ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van integrale strategieën of actieplannen om specifieke ...
  • De City Deal Kennis Maken kende een zeer succesvol eerste jaar, waarin zowel binnen als tussen de deelnemende kennissteden een groot netwerk werd opgebouwd bestaande uit stadsbestuur, ambtenaren, hogeronderwijsinstellingen én vaak ook ROC's. Twee landelijke Kennisdelingsdagen, een studiereis en ...