Maandag 30 oktober: Werkspoorkathedraal, Utrecht Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de ...
Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een enorme opgave in ons land. Bestaande maatregelen blijken vaak weinig effect te hebben in de praktijk. Slimmere beleidsinstrumenten zijn nodig als we onze klimaatdoelstellingen willen halen. Zoals het in Deventer ontwikkelde ...
Tot 2030 hebben de Nederlandse steden 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Het liefst door te bouwen in binnenstedelijk gebied, in plaats van uit te breiden in weilanden. Maar zo makkelijk is dat niet. Marktpartijen vervullen nog geen kwart van de benodigde woningbouwopgave in de steden. Ze ...
Afgelopen 4 juli heeft Delft als eerste gemeente binnen de City Deal “Kennis Maken” een werkconferentie georganiseerd om de City Deal op lokaal niveau concreet uit te werken. Na een energieke opening door burgemeester Marja van Bijsterveldt en Inholland CvB lid Marcel ...
Op 4 juli vierden vertegenwoordigers van steden, provincies, ministeries, kennisinstellingen en de Europese Commissie samen in Utrecht het 1-jarig bestaan van het Pact van Amsterdam. De ondertekening vorig jaar in de hoofdstad was de aftrap van de Europese Agenda Stad. Inmiddels zijn ...
Tijdens Dutch Agri Food Week (9-19 oktober 2017) staan in heel Nederland voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren en tuinders, leveranciers van grondstoffen en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig, gezond en ...
Op woensdag 21 en donderdag 22 juni vond in Brussel een bijeenkomst van de Coördinatoren van de Partnerschappen van de Europese Agenda Stad plaats. Voor het eerst waren alle twaalf Partnerschappen vertegenwoordigd. BZK (Agenda Stad) heeft een centrale rol gespeeld bij het samenstellen ...
Drie maanden na de ondertekening van de City Deal kwamen op 28 juni  de vertegenwoordigers van twaalf steden en één provincie weer bij elkaar op een studiedag om de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda weer een stap verder te brengen. Na de ...
In de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gaan gemeenten, politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie hun krachten bundelen met behulp van data analyse. Door beschikbare data te combineren en met behulp van moderne technieken deze ...
Op 22 en 23 juni vond in Den Haag het UN Public Service Forum plaats. Tijdens deze tweedaagse internationale conferentie zetten landen zich in voor een betere publieke dienstverlening onder de titel ‘The Future is Now’. Centraal stond de vraag hoe de overheid de ...

Onze Partners