Wat gebeurt er met de stad als het stationsplein groen kleurt, als je onder bomen op een terras kan zitten en als een buurt samen gaat tuinieren? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat investeren in groen en blauw in de stad veel positieve effecten heeft. Nu is het zaak om deze ...
Op 15 september kwamen meer dan 60 vertegenwoordigers namens de tien ondertekende steden binnen de City Deal Kennis Maken op ambtelijk niveau bij elkaar in Utrecht. Ze gingen met elkaar in gesprek over de do's en don't binnen de City Deal. Het was een succesvolle eerste ontmoeting voor ...
Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio's op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Het is ...
Monitoring en evaluatie is onderdeel van de stedelijke aanpak van klimaatadaptatie. Hierbij valt er veel te leren van de ervaringen van bewoners. Dit was aanleiding voor de gemeente Amersfoort en waterschap Vallei en Veluwe om bewoners te betrekken bij het meten van klimaateffecten in ...
Het Schiedamse project ‘Schiedam in Beweging’ krijgt het ‘Good Practice City Label’ van het Europese programma URBACT. Het is een voorbeeld van duurzame ...
Bij hitte kunnen de temperaturen in steden maar liefst 5 tot 10 graden warmer zijn dan op het omliggende platteland. Wat doet Nederland eigenlijk aan hittestress? Staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM lichtte de Tweede Kamer in via een
Voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up kunnen voor de tweede keer dit jaar aanvragen worden ingediend voor een klein project op het gebied van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio’s. SURF Pop Up maakt onderdeel uit van het programma SURF, dat deel ...
Het European Urban Knowledge Network (EUKN) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport opgesteld over de eerste resultaten van de Europese Agenda Stad ...
In de City Deal Inclusieve Stad experimenteren vijf steden (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad) in samenwerking met de ministeries van BZK, VWS, SZW, en V&J met ‘doen wat nodig is’ voor de inwoners van deze steden. Het doel van deze samenwerking is een fundamentele ...
Investeringen in groen en water voor recreatie in en om steden blijven achter. Dat staat in een recent rapport van de Gezondheidsraad. Recreatie is belangrijk voor de volksgezondheid. De raad beveelt steden daarom aan om de mogelijkheden voor recreatie uit te breiden. De ...

Onze Partners