Sinds deze zomer is ook universiteitsstad Amsterdam officieel toegetreden tot de City Deal Kennis Maken. Daarvoor heeft de gemeente instemming gekregen van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam Economic ...
Haarlem gaat vanuit de Metropoolregio Amsterdam het Europese Urban Agenda Partnership gericht op innovatief aanbesteden door overheden (innovative public procurement) leiden. Dit is onlangs bekendgemaakt door de Nederlandse Speciaal Gezant voor de ...
URBACT, het Europese programma gericht op stedelijke kennisuitwisseling, heeft eerder dit jaar een call uitgeschreven voor good practices. Bijna driehonderd steden hebben zich hiervoor aangemeld. Een commissie bestaande uit stedelijke experts ...
Sinds deze zomer heeft de City Deal Inclusieve Stad een eigen website: www.inclusievestad.nl. In de City Deal experimenteren de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, met 'doen wat nodig is' om ...
Afgelopen 4 juli vond de bijeenkomst “Eén jaar na het Pact van Amsterdam: de staat van de stad in de EU” plaats. Wij kijken terug op een geslaagde middag waar veel goede ideeën en nuttige reflecties zijn gewisseld onder een breed scala aan deelnemers. Voor wie deze bijeenkomst wil herbeleven ...
Zaanstad is één van de vijf gemeentes die experimenteert met een nieuwe aanpak in het sociaal domein binnen de CityDeal Inclusieve Stad. We vroegen projectleider Mark Koetsier waarom Zaanstad meedoet en welke lessen hij ...
De City Deal Kennis Maken maakt een vliegende start in de eerste helft van 2017. Na een ondertekend samenwerkingsconvenant in Nijmegen zijn achtereenvolgens ook overeenkomsten getekend in Enschede en Leiden. Eind mei ging een grote City Deal delegatie op bezoek bij de Universität Duisburg-Essen ...
Maandag 30 oktober: Werkspoorkathedraal, Utrecht Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de ...
Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een enorme opgave in ons land. Bestaande maatregelen blijken vaak weinig effect te hebben in de praktijk. Slimmere beleidsinstrumenten zijn nodig als we onze klimaatdoelstellingen willen halen. Zoals het in Deventer ontwikkelde ...
Tot 2030 hebben de Nederlandse steden 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Het liefst door te bouwen in binnenstedelijk gebied, in plaats van uit te breiden in weilanden. Maar zo makkelijk is dat niet. Marktpartijen vervullen nog geen kwart van de benodigde woningbouwopgave in de steden. Ze ...

Onze Partners