Vandaag is het Dag van Europa. Een mooi moment om alvast stil te staan bij het 1-jarig bestaan van het Pact van Amsterdam dat vorig jaar 30 mei werd aangenomen door de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling ...
De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad en Platform31 in samenwerking met de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en tussentijdse opbrengsten van de City Deal-experimenten. Wat leren de betrokken gemeenten en ...
Klimaatadaptatie is actueel. Maar hoe geef je het handen en voeten in de praktijk? Als onderdeel van de City Deal is het leerprogramma “Klimaatbestendig handelen voor én door professionals” ontwikkeld. Hierin worden 12 high-potentials van aangesloten publieke en private ...
Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten zijn afgelopen najaar binnen de City Deal Inclusieve Stad vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Alle experimenten hebben als doel systeeminnovaties door te voeren op het niveau van ...
‘Leiden internationale kennisstad’ ontwikkelt zich in hoog tempo. De gemeente, Universiteit, LUMC en Hogeschool zijn bezig om de City Deal Kennis Maken vorm te geven in de stad. Welke ideeën leven ...
Wat betekenen de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten voor beleid? Twee PBL-websites presenteren nieuwe empirische analyses over alle 22 stadsgewesten in Nederland om te laten zien waar Nederland groeit en ...
Op dinsdag 4 april heeft de Directors-General Meeting on Urban Matters (DGUM) op Malta het groene licht gegeven voor de start van de laatste vier ...
Bestuurders van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tekenden op 5 april een intentieverklaring. Samen gaan zij de landelijke city deal Kennis Maken tot een lokale uitvoeringsagenda uitwerken. De City Deal ...
Steden trekken steeds meer inwoners, bezoekers, kenniswerkers en ondernemers; dat biedt grote economische kansen. Andere regio’s hebben moeite om hun aantrekkingskracht te behouden, zich staande te ...
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzocht De Urbanisten hoe partijen in Rotterdam een oplossing kunnen vinden voor een overschot aan regenwater. Flinke buien leiden nu al regelmatig tot overlast voor bewoners. Denk aan souterrains en kelders die onderlopen ...

Onze Partners