Het Pact van Amsterdam, waarin de Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU, UAEU) is vastgelegd, is verschenen in het Portugees. Na Engels, Frans en Duits is dit de vierde taal waarin het Pact beschikbaar is. Alle versies zijn te downloaden op de website van de UAEU:
Nicolaas Beets, speciaal gezant voor de Europese Agenda Stad, is genomineerd voor de  ‘EuroNederlander Award 2016/17’, die wordt uitgereikt door de Europese Beweging Nederland ...
De Europese Commissie heeft recent bekendgemaakt dat de regels voor staatssteun worden vereenvoudigd. De vereenvoudiging betreft een aanpassing van de zogenaamde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor staatssteun. Dit leidt er onder meer toe dat staatssteunregels beter ...
Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties die nodig zijn om de ...
Annemiek Jetten en Rob Jonkman, leden van de VNG-commissie Europa en Internationaal, spraken 29 mei met (demissionair) minister Plasterk (BZK) over de samenwerking en ontwikkeling rond de Europese Stedelijke Agenda. Zij drongen aan op voortzetting van betrokkenheid van ...
De website www.TEEBstad.nl komt deze zomer beschikbaar als onderdeel van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity, een wereldwijd initiatief om de waarde van de natuur zichtbaar te maken bij besluitvorming. Het is onderdeel van de City ...
Precies een jaar geleden werd het Pact van Amsterdam ondertekend. Sindsdien is de Europese Agenda Stad van start gegaan met partnerships op acht van de twaalf in het Pact afgesproken prioritaire thema's.  De pilot-partnerschappen die tijdens het Nederlandse voorzitterschap ...
Hoe verenigen de Nederlandse steden en hun partners maatschappelijke opgaven met nationale ontwikkelingen en internationale kansen? Op 8 juni, tijdens het Smart & Safe City Event in Scheveningen, wordt het programma Nationaal Smart City Living Lab gelanceerd. Dit programma richt ...
Van 15 tot en met 16 mei vond de Second International Conference on National Urban Policy plaats in Parijs, georganiseerd door UN Habitat in samenwerking met de OESO. Namens Nederland nam Nicolaas Beets, Speciaal Gezant Europese Agenda Stad deel aan deze conferentie. De focus ...
Vanaf vandaag kan het: elektrisch rijden op stroom afkomstig van een remmende bus. Bij winkelcentrum Schuytgraaf in Arnhem openden Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Arnhems wethouder Geert Ritsema een laadpunt voor elektrische auto's, dat is geïntegreerd in de mast van een ...

Onze Partners