Als je een onbekende route moet verkennen, dan moeten ...
Begin februari informeerde minister Ronald Plasterk van BZK de Tweede Kamer over het nieuw op te zetten Programma Sociaal Domein. Daarin zijn gemeenten en Rijk samen verantwoordelijk voor oplossingen in de transformatie van het sociaal domein. Voor dit programma wil de minister ...
In de eind 2016 gepubliceerde Energieagenda is vastgesteld dat een belangrijk deel van de energietransitie vorm moet krijgen in de gebouwde omgeving. Hier ligt de opgave om in de komende decennia de Nederlandse woningvoorraad van het gasnet af te koppelen. In de Agenda ...
Een centrale plek die overzicht biedt aan alle stakeholders, programma's, projecten, instrumenten, thema's, kernwoorden, publicaties, onderzoeken en ontwikkelingen rondom (stedelijke) maatschappelijke opgaven in het publieke domein. Sinds vorig jaar staat de
Particuliere huiseigenaren in Overijssel krijgen in een proef de mogelijkheid een abonnement te nemen op energiebesparende maatregelen in hun huis. De huiseigenaren hoeven daardoor vooraf geen eigen spaargeld in energiebesparing (isolatie) of energieopwekking (zonnepanelen, warmtepomp) ...
Op 6 februari wordt de City Deal Woningabonnement getekend in Deventer. Deze City Deal richt zich op een energietransitie door de markt waarbij de consument niet zelf hoeft te financieren maar dit via een maandelijkse vergoeding betaalt. Betrokken partijen bij deze City ...
Armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. Dit zijn enkele maatschappelijke uitdagingen waar de grote steden in Nederland een oplossing voor moeten vinden. Hier staan de Nederlandse kennissteden niet langer alleen ...
De stad als rijke leeromgeving, waar studenten, docenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke vraagstukken en innovatie. Dat is het doel van de City Deal "Kennis Maken". In de ...
De sectoren energie, voeding en gezondheid kenmerken de bedrijvigheid in de stedelijke regio’s Arnhem-Nijmegen, Apeldoorn en Ede. Om deze sectoren een extra impuls te geven gaan de steden met de provincie Gelderland, een tiental regionale partners en de rijksoverheid samenwerken. ...
Tijdens de eerste nationale Voedseltop in The New Farm in Den Haag tekenden Staatssecretaris Van Dam, minister Schippers en Minister Plasterk samen met bestuurders van twaalf steden en de provincie Gelderland, de City Deal  ‘Voedsel op de ...

Onze Partners