Tot en met vrijdag 16 maart kan iedereen feedback leveren op de concept-actieplannen van drie Europese partnerschappen die als onderdeel van de Urban Agenda zijn ontwikkeld. De feedback wordt zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve actieplannen die voor de zomer van 2018 gepresenteerd zullen ...
Het aanbod van eten en drinken in de publieke ruimte moet veel gezonder worden. Dat is de oproep die een groep wethouders, wetenschappers en directeuren vrijdag deden in een ingezonden brief in
In zeven steden wordt de komende drie jaar ervaring opgedaan met de inzet van elektrische deelauto’s bij innovatieve woningbouwprojecten. Dat is de inzet van de City Deal 'Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling' die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en ...
Op 23-24 januari waren ruim 60 partners van City Deal Kennis Maken op studiereis naar Gent. Doel was om meer van elkaar te horen waar ze mee bezig zijn en waar ze tegenaanlopen en om kennis te maken met de verschillende samenwerkingen tussen de stad Gent en de daar aanwezige ...
URBACT, het Europese programma voor duurzame stedelijke ontwikkeling, selecteerde dit jaar 97 ‘Good Practice Steden’ in 25 Europese landen. Een Good Practice is een unieke aanpak die robuuste resultaten heeft geboekt en daarmee kan dienen als goed voorbeeld of model voor andere steden. ...
Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) onderstreept in zijn opinie 'Naar een Europese Agenda voor Huisvesting' de conclusies van het rapport van de Europese Commissie aan de Raad van de Europese Unie, waarin gepleit wordt voor een bredere toegang tot sociale huisvesting. ...
Portretten van de 50 jonge talenten van 2018 volgens het FD
"Ik ben altijd bezig met het verbinden van mensen, het opzetten van nieuwe concepten en het werken met jonge mensen of onderwijs", zei projectleider Rowinda Appelman van de City Deal kennis maken in juni vorig jaar al in een
Het Urban Innovative Actions (UIA) initiatief heeft de derde subsidieronde geopend voor steden die nieuwe oplossingen willen uitproberen op het gebied van vier stedelijke vraagstukken: klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, huisvesting, werkgelegenheid en vaardigheden in de lokale economie. Er is ...
Op 15 januari verschijnt de online cursus ‘How to make the most of EU resources for regions and cities’ online. Deze cursus van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) bevat praktische informatie over beschikbare financieringsmogelijkheden op regionaal en lokaal niveau en biedt inzicht in ...
Hoe kan je ervoor zorgen dat studenten en burgers actief betrokken worden bij maatschappelijke opgaven in de stad? En hoe kunnen de inwoners samen hun stad tot een slimme stad maken In Enschede werken de studenten van Saxion Hogeschool, ROC van Twente, AKI-ArtEZ en de ...

Onze Partners