Den Bosch

Betrokken partners

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, Fontys Hogeschool, Koning Willem I College, Yuverta MBO, JADS en de Koningstheateracademie.

Contactpersoon: Programmamanager City Deal Kennis Maken ’s-Hertogenbosch Marjolein Rojo, [email protected].

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’

Het thema voor de City Deal Kennis Maken ’s-Hertogenbosch is Positieve gezondheid. Hierbij worden gezondheidsproblemen zo vroeg mogelijk in beeld gebracht en zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat daarbij zowel om individuele bewoners als om de maatschappelijke context. Dit vereist een nieuwe manier van werken met nieuwe rollen en vaardigheden van beleidsmakers, professionals, onderzoekers en inwoners op diverse beleidsvelden. De gemeente ‘s-Hertogenbosch en kennisinstellingen Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, Fontys Hogeschool, Koning Willem I College en Yuverta slaan de handen ineen om de kennis in de stad in te zetten voor het helpen oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

In 2019 hebben we kennisgemaakt en gezamenlijk de eerste projecten uitgevoerd binnen het thema Positieve gezondheid. Ook JADS en de Koningstheateracademie zijn betrokken partners. Zo zijn alle mbo-, hbo- en wo-instellingen van de stad ‘s-Hertogenbosch in een uniek samenwerkingsverband met elkaar verbonden.

Aanpak 2020 & 2021

In 2020 en 2021 gaan we de aanpak zoals in 2019 ingezet voortzetten, waarbij we actief blijven zoeken naar verbreding, intensivering en verduurzaming van projecten en samenwerkingen. De beschikbare impulsgelden gebruiken we de aankomende 2 jaar voor de inzet van een aanjager, de communicatie en een jaarlijkse kennisdelingsdag in de stad.

City Deal Kennis Maken is succesvol als dit voor studenten, docenten en onderzoekers zinvolle, maatschappelijk relevante en interessante opdrachten, samenwerkingen en projecten oplevert en er een goed functionerend kennisecosysteem is. Dat bereiken we door een netwerk van professionals met zeven onderwijspartners en gemeente te bouwen dat de intentie heeft om langdurig met elkaar samen te werken. Wij weten elkaar in de stad te vinden en geven studenten, docenten en onderzoekers mogelijkheden om bij te dragen aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven van de stad. Daarbij ligt de focus op het thema Positieve gezondheid.

Lees ook de laatste Nieuwsbrief CDKM ‘s-Hertogenbosch.

 

naar de City Deal