Ede en Wageningen

Betrokken partners:

Gemeente Wageningen, gemeente Ede, Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Wageningen University & Research
Contactpersoon: Voor Wageningen: Saskia Leenders, saskia.leenders[at]wur.nl. Voor Ede: Joanne Bos, jibos[at]che.nl

Ede Wageningen Samen Stad Maken

De gemeenten Wageningen en Ede, woningcorporatie Idealis, Wageningen University & Research (WUR) en Christelijke Hogeschool Ede (CHE) willen de kennis en expertise van de aanwezige studenten en kennisinstellingen inzetten voor lokale maatschappelijke opgaven in de directe leefomgeving. De City Deal partners willen toewerken naar een duurzaam netwerk van betrokken personen en partijen: Ede Wageningen Samen Stad Maken. Hiermee bouwen ze voort op de ervaringen die de CDKM partners het afgelopen CDKM jaar hebben opgedaan.

Met deze aanvraag willen de partners twee verbinders aanstellen per stad; één verbinder in Ede bij de CHE en één verbinder in Wageningen bij de WUR. Deze verbinders verstevigen de samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en Idealis waarbij wordt uitgegaan van de inhoudelijke thema’s zoals vastgelegd in de Strategische agenda gemeente Ede-CHE en de Stadsagenda gemeente Wageningen-WUR. Aan deze inhoudelijke thema’s werken de CDKM partners binnen projecten. Dit zijn bestaande projecten en activiteiten in Ede en Wageningen waarin krachten worden gebundeld om oplossingen te bieden aan lokale maatschappelijke vraagstukken. Per stad zullen er drie á vijf CDKM projecten worden geselecteerd met behulp van vooropgestelde criteria.

Living Lab, proeftuin tot werkplaats

De projecten kunnen verschillend zijn van opzet; van Living Lab, proeftuin tot werkplaats. De CDKM projecten bieden de mogelijkheid om op een structurele wijze real life vraagstukken te verbinden aan het reguliere onderwijs van CHE en WUR. De projecten die we adopteren bieden een rijke leeromgeving waarin studenten op een ervaringsgerichte manier hun academische en professionele vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen zoals ondernemerschap, samenwerken en het begrijpen en faciliteren van duurzame maatschappelijke transities.

De CDKM projecten zijn daarnaast ook het middel om de samenwerking te versterken tussen de CDKM partners. Met deze werkwijze verankeren we het werken aan lokale maatschappelijke opgaves binnen het onderwijs en onderzoek en werken toe naar groei van studenteninzet in de steden.

City Deal Kennis Maken

Na de komst van de aanjager zijn in Wageningen vanuit de thema’s Klimaatneutrale stad en Voedselverspilling zijn tot nu toe twee projecten gestart als pilot. Bij het project ‘Spelenderwijs Gezond 1’ hebben 7 studenten binnen het WUR vak Academic Consultancy Training (ACT) advies uitgebracht over Wageningen als experimenteerstad rondom gezonde voeding & voedselverspilling. Vervolgens hebben ze een consultancybureau opgericht, dat . een onderzoek ontwikkelde naar het effect van de lesmethode Spelenderwijs Gezond. De effectmetingen zijn uitgevoerd door CIOS studenten van RijnIJssel. In het project ‘Droevendaal’ hebben 3 studententeams van 5 á 7 studenten onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van duurzame studentenhuisvesting. Daarnaast hebben ook nog eens 40 WUR studenten hebben binnen het vak Political Landscapes gewerkt aan een lokaal maatschappelijk vraagstuk: “De groei van Wageningen 2019”.

2020-2021

Het toekomstperspectief is om over 5 jaar het duurzaam netwerk Ede-Wageningen Samen Stad Maken te hebben gecreëerd. Dit zorgt voor verankering van het werken aan lokale maatschappelijk opgaves binnen het onderwijs en onderzoek. Een unieke samenwerking niet alleen binnen, maar ook tussen de steden.

De partners willen dit realiseren door samenwerking op een nieuwe manier te organiseren gebaseerd op de onderstaande leerervaringen van afgelopen jaar:

  • Verbind de CDKM met de mensen en projecten die werken aan de Strategische Agenda gemeente Ede-CHE en Stadsagenda gemeente Wageningen-WUR.
  • Een CDKM project is geen doel maar het middel om de samenwerking door te ontwikkelen.

Lees ook het interview met aanjagers Saskia Leenders en Joanne Bos.

naar de City Deal