Eindhoven

Eindhoven centrum. Foto: Martijn Aukema/Flickr Creative Commons.
Eindhoven centrum. Foto: Martijn Aukema/Flickr Creative Commons.

Betrokken partners

Gemeente Eindhoven, Fontys Hogescholen, TU Eindhoven (TU/e), het Summa College,  St. Lucas, de Design Academy en Brainport Development.

Aanspreekpunt: Dyane Koreman, d.koreman[at]fontys.nl

Waarom deze City Deal?

De partners willen met de City Deal Kennis Maken hun bestaande samenwerking een verdere impuls geven op het thema Leven Lang Ontwikkelen. Dit thema is cruciaal voor de regio Eindhoven waar de hoogwaardige kennisindustrie kansen, en ook uitdagingen biedt. Eindhoven kent al een lange traditie van samenwerking tussen overheid en kennisinstellingen in de regio. Het doel is om na een inventarisatie van lopende samenwerkingsprojecten concrete kansen te benoemen in lijn met de regionale visie op leven lang ontwikkelen en inclusie.

Ambities

Ambitie 1 – Gezamenlijk bijdragen aan de SDG’s
Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen en Gemeente Eindhoven bundelen hun kennis en expertise om daarmee een effectieve bijdrage te leveren aan lokale maatschappelijke vraagstukken. De bijdrage wordt tot stand gebracht door studenten, onderzoekers en docenten te betrekken in het oplossen van maatschappelijke en stedelijke opgaven. Deze City Deal verbindt zich nadrukkelijk aan de Sustainable Development Goals, met name aan doel 4 (kwaliteitsonderwijs), 10 (ongelijkheid verminderen) en 11 (inclusieve, veilige en veerkrachtige samenleving).

Ambitie 2 – Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor iedere inwoner van Eindhoven bereikbaar
LLO is een brede opgave voor de hele maatschappij. In deze kennisintensieve regio en we LLO als een gezamenlijke kans voor gemeente en alle onderwijsinstellingen om antwoorden te vinden voor deze grote opgaven. De doorgaande digitalisering die kansen biedt voor LLO en voor de regio kan ook leiden tot uitsluiting. Daarnaast heeft de corona crisis grote impact op de arbeidsmarkt en is het belang leven lang ontwikkelen opnieuw geagendeerd om mensen duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Voor Eindhoven geldt dat het tekort aan (ict-technisch en zorg) talent, de demografische ontwikkelingen, de samenstelling van de stad en het tempo van innovatie een andere aanpak en aanbod van kennisontwikkeling vragen.

Gewenste Resultaten

Om inclusief Brainport en Leven Lang Ontwikkelen te realiseren, richt CD KM Eindhoven zich op de volgende activiteiten:

  • Verdere verkenning van de meerwaarde die samenwerking tussen de partijen op deze onderwerpen kan bieden.
  • Het opstellen van gezamenlijke voorstellen voor projecten zoals bijvoorbeeld op het gebied van digitale inclusie.
  • Een centrale toegankelijke plek (zowel fysiek als digitaal) voor een ieder met vraagstukken over loopbaan, scholing en werk.
  • Het versterken van de infrastructuur van hybride leeromgevingen in Eindhoven teneinde LLO te faciliteren.
naar de City Deal