Den Haag

Betrokken partners:

Gemeente Den Haag, Leiden Universiteit, Hogeschool Inholland, Haagse Hogeschool
Contactpersoon Stadsmakelaar en trekker CDKM Den Haag: Rosa Jehee, [email protected].

Stadslabs

De gemeente Den Haag vormt samen met de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Universiteit Leiden de coalitie City Deal Den Haag. De onderwijsinstellingen werken al jaren samen met de gemeente Den Haag in stadslabs. Er is alleen sprake van een grote versnippering, er is onvoldoende gezamenlijkheid en ieder vindt het wiel voor zichzelf uit. Met als gevolg dat het werken in stadslabs een ad hoc karakter heeft en dat de aansluiting tussen de stadspraktijk en de onderwijspraktijk gebrekkig is.

Samenwerkingsstructuur

Juist de vraagstukken in de stad eisen meer convergentie en een multidisciplinaire kijk. Daarom werken de partners in de City Deal aan een systematische verbetering van de verschillende aanpakken en aan een betere aansluiting met de curricula van de opleidingen. Zo wordt een duurzame inzet van studenten, docenten en onderzoekers beter gewaarborgd. Uiteindelijk wil de City Deal een samenwerkingsstructuur creëren die ontmoeting, kennisdeling en adaptiever onderwijs faciliteert. Die samenwerking is essentieel voor een nieuwe manier van omgaan met stedelijke vraagstukken: niet concurreren, maar samenwerken; niet monodisciplinair, maar multidisciplinair; niet sectoraal maar integraal. En vooral: niet vanuit de ‘ivoren toren‘ van kennisinstellingen of het stadhuis maar samen ontwikkelend met de burgers.

City Deal Kennis Maken

In de eerste fase van de City Deal is Annet van Otterloo aangetrokken als Stadsmakelaar om een start te maken met een overzicht van de bestaande Stadslabs en aanverwante initiatieven. Als communicator, kennismakelaar en ontwikkelaar werkt ze samen met de stuurgroep aan de verbetering van de samenwerking in Den Haag. Ook is gestart met de serie talkshows onder de naam Den Haag Draait Door, waarin partners de kennis over het werken in Stadslabs met elkaar delen.

In de tweede fase van de City Deal ligt de nadruk op integratie in het onderwijs: door ruimte te creëren in curriculum en vragen uit de stad in te brengen. De focus ligt dan ook breder dan alleen op Stadslabs. Zo moet er een wijdverbreid ecosysteem van onderzoek, onderwijs en de stad ontstaan. In de tweede fase zullen tenminste 7 talkshows Den Haag Draait Door worden georganiseerd rond maatschappelijke vraagstukken zoals samenleven in wijken, kansen en barrières in het onderwijs, leefbaarheid en veiligheid in de wijk en ondernemen en bestaanszekerheid.

Activiteiten 2020-2021

 • Tot Juli 2020               Uitbouwen netwerk, stimuleren en faciliteren van kennisdeling.
 • Jun– sep 2020            Verdere operationalisering van de digitale kaart (mapping systeem) voor matching vraag en aanbod.
  • samenwerking zoeken met HVA in koppeling onderwijs aan stadsbrede evenementen.
  • samenwerking met Civic Technology (lectoraat HHS)
 • Jun– sep 2020            Verdere ontwikkeling communicatie infrastructuur:
  • vormen, uitingen, social media, website-vormen van een redactieraad van onderzoekers, studenten en  overige betrokkenen (intern en extern).
  • proefdraaien

Lees ook het interview met Stadsmakelaar Annet van Otterloo.

naar de City Deal