Groningen

Betrokken partijen:

Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen
Contactpersoon: Denise Leidelmeijer, d.f.m.leidelmeijer[at]rug.nl

Wijk Inzet door Jongeren & Studenten

In 2015 is Wijk Inzet door Jongeren & Studenten (WIJS) gestart als samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool, de MJD en Gemeente Groningen. WIJS wordt ondersteund vanuit het Akkoord van Groningen, de koepelovereenkomst tussen stad en kennisinstellingen. Doel van het project is het positief verbinden van studenten met andere inwoners van de stad: door ze in te zetten in het sociale domein en zo de leefbaarheid van de stad te vergroten. Studenten krijgen daar studiepunten voor. Individuele burgers en andere opdrachtgevers uit de stad kunnen met hun vraag bij WIJS terecht, waaraan ze vervolgens gekoppeld worden met studenten en onderzoeksprojecten.

City Deal Kennis Maken

Dankzij de Impulsregeling City Deal Kennis Maken 2018 heeft WIJS zich de afgelopen twee jaar verder geprofessionaliseerd, onder meer door het versterken van externe communicatie en het aangaan van banden met de Wetenschapswinkels RUG. In die periode groeide WIJS dan ook uit van pilot naar een project, waarin meer dan 2200 studenten hebben deelgenomen in ruim 130 opdrachten. Na dit succes nam de Groningse gemeenteraad een motie aan om WIJS structureel in de gemeente in te bedden. In mei 2018 tekende de gemeente de samenwerkingsovereenkomst.

Nieuwe fase

Met de nieuwe subsidie breidt WIJS verder uit. De projecten voor en met de stad Groningen en haar studenten, worden vermeerderd, verbreed en verdiept. Vanaf 2020 sluiten daarom ook de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (RUG) en de mbo-scholen Alfacollege en Noorderpoortcollege (opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4) aan bij het samenwerkingsverband. Het aantal studenten die puur vanuit hun eigen opleiding bij WIJS betrokken zijn groeit tot ongeveer 1000. Ook gaan vanaf 2020 teams van wo, hbo en mbo-studenten samenwerken aan de ‘wicked problems’ van de stad zoals kinderarmoede, integratie, eenzaamheid en digitaal leren. Voorwaarde is wel dat hierbij burgers en organisaties worden betrokken. Uiteindelijk moet WIJS een spin in het web worden voor de problemen uit de wijken. Daarvoor zal het project in verschillende wijken kantoor houden.

Resultaten 2020-2021

Na afloop van de komende periode zullen deze resultaten zijn bereikt:

  1. Consolidering van de samenwerking van WIJS met de Wetenschapswinkels RUG en uitbouw van de interactie tussen de steunpunten van WIJS en de RUG, zoals het juridisch steunpunt, ondernemerssteunpunt en het belastingsteunpunt.
  2. RUG studenten zullen meedoen in de samenwerkende teams
  3. Mbo-studenten doen mee, door uitbreiding van de samenwerking met het Alfacollege en het Noorderpoortcollege.
  4. WIJS zal een kwaliteitsimpuls hebben gekregen door multi-level samenwerking en coaching vanuit de verschillende kennisinstellingen.
  5. Een robuuste coachingsaanpak en evaluatie van het multi-level leren is ontwikkeld, voor verdere talentontwikkeling en professionalisering.
  6. Er is verbinding aangegaan met de Digital Literacy Coalition, om samen de groeiende sociale en economische verschillen door digitalisering aan te pakken. WIJS zal daarvoor een living lab aanbieden voor onderzoek.
  7. Er is een samenwerking aangegaan met TalentWeb, die een rol zal spelen in de coaching van studententeams.

Dit alles leidt tot afgeronde projecten met een meerwaarde voor de stad en haar inwoners en studenten die samen ‘wijs’ zijn geworden: met meer 21st century skills en een groter maatschappelijk bewustzijn kunnen ze positief blijven bijdragen aan onze maatschappij.

Lees ook het interview met Denise Leidelmeijer op Agenda Stad.

naar de City Deal