Arnhem

Groepsfoto met vrolijke studenten die poseren voor een van de Sparkcentres (werkplaatsen) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

Betrokken partners:

Gemeente Arnhem, ArtEZ, Van Hall Larenstein, Rijn IJssel, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Contactpersoon: Annemieke Peeters, Annemieke.Peeters[at]han.nl

Een learning community

De unieke, onderscheidende en kwalitatief hoogwaardige opleidingen van vier kennisinstellingen (HAN, Van Hall Larenstein, ArtEZ en ROC Rijn IJssel) maken Arnhem tot een echte studiestad. Via de City Deal Kennis Maken zoekt Arnhem de samenwerking tussen deze instellingen meer op en benutten ze elkaars afzonderlijke kwaliteiten optimaal. Zo ontstaat in Arnhem gezamenlijk steeds meer een learning community.

Via verschillende labs in de stad, zoals in de wijken Presikhaaf en het Spijkerkwartier, en regio, de gemeente Westervoort, werken de partners op een interdisciplinaire manier samen om creatieve en innovatieve oplossingen te vinden voor lokale maatschappelijke opgaven. Ze richten zich hierbij op twee grote thema’s: kansengelijkheid en duurzaamheid. Studenten, docenten en onderzoekers werken hierbij samen met wijkbewoners, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven.

Nieuwe manier van samenwerken

Naast ‘kennis maken’ die ten goede komt aan maatschappelijke vraagstukken, willen de City Deal partners ook ‘kennis maken’ over deze nieuwe en uitdagende manier van samenwerken. Want multilevel (MBO-HBO-WO) samenwerken, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe maak je kennis zichtbaar? Hoe creëer je maatschappelijke impact? Om antwoorden op dit soort vragen te vinden verbinden we nadrukkelijk onderzoek aan onze manier van samenwerken.

Onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek moeten in de eerste plaats ten goede komen aan het verbeteren van onze manier van samenwerken. De opbrengsten van het onderzoek vloeien dus rechtstreeks weer terug in onze learning community, in de vorm van verbeterde samenwerking tussen de kennisinstellingen en andere betrokken partners, nieuwe onderwijsinnovaties en slimmere oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarnaast vinden de partners het belangrijk om de uitkomsten en opbrengsten van dit onderzoek te delen met een groot publiek. Op deze manier vormt de CDKM een steeds hechtere, lerende gemeenschap die in staat is om kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs aan te bieden, kennis zichtbaar te maken en impact te creëren.

City Deal Kennis Maken

In het eerste jaar heeft de CDKM als vliegwiel gediend om de samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen te verstevigen. Daarbij zijn al een paar mooie resultaten geboekt. Door twee bestaande Sparkcentres van de HAN in de twee wijken op te schalen, zijn studenten en onderzoekers van de verschillende kennisinstellingen daar gaan samenwerken aan lokale maatschappelijke opgaven in samenwerking met buurtbewoners, wijkinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Door onderzoek te verbinden aan deze projecten, is er meer zicht gekomen op de werkende principes van deze interdisciplinaire projecten. Daarnaast is het netwerk in Arnhem verder in kaart gebracht en de infrastructuur van een lerend netwerk verstevigd. Mede dankzij het reeds bestaande netwerk van Arnhem Studiestad werden snel verbindingen gelegd.

Doelen 2020/2021

Duidelijk is dat deze manier van samenwerken en kennis maken in de CDKM aanslaat in Arnhem. Daarom blijven de vier kennispartners en gemeente doorgaan op de ingeslagen weg om een stevige Arnhemse learning community te vormen. De komende twee jaar kiezen ze voor de volgende drie doelstellingen:

  1. Kennis meer multidisciplinair inzetten voor het oplossen van maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid en kansengelijkheid.
  2. De manier van samenwerken onderzoeken om op deze manier ‘kennis te maken’ over de eigen manier van werken.
  3. De lessen uit de eigen ‘gemaakte’ kennis weer ten goede laten komen aan onderwijsinnovatie.

Projecten

Concrete projecten die daarbij op de agenda staan zijn de drie kernprojecten in Westervoort, Spijkerkwartier en Presikhaaf. Een mogelijke samenwerking met het Nederlands Openlucht Museum wordt onderzocht. Mogelijk gaan we in samen met CDKM, overheid, lokale bedrijven en onderzoekers een aantal toekomstscenario’s voor het museum schetsen. Daarnaast gaat de CDKM een Lab Aardgasvrij opzetten rondom aardgasvrije wijken in opdracht van RVO, in samenwerking met de topsector energie. In de wijk Malburgen creëren we een lab waarin MBO en HBO aan de slag gaan, volgens het model van Westervoort. Daarnaast is het werken met de Kunsten, creativiteit als smeermiddel, in het samenwerken en leren een werkwijze die we inbedden in het Arnhemse.

Het jaarlijks terugkerend event Student Start Up krijgt dit jaar een extra boost, omdat het nadrukkelijk verbonden is aan de City Deal Kennis Maken. En daarmee de verschillende kennisinstellingen meedoen, een netwerkbijeenkomst aan gekoppeld wordt en de follow up een bijdrage levert aan de Arnhemse Learning Community.

Lees ook het interview met trekkers Miriam Jager en Paul Winters.

1 bijlage

naar de City Deal