Leeuwarden

Een bankje dat bestaat uit twee zitdelen die haaks op elkaar geplaatst zijn, voorzien van een vlag met de tekst 'Feuerwehr', midden op de Oosterstraat in Leeuwarden

Betrokken partners:

Gemeente Leeuwarden, NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, RuG Campus Fryslân, Friesland College, Friese Poort, Nordwin College
Contactpersoon: Diana Leigh, diana.leigh[at]nhlstenden.com

De Stad als campus, de regio als proeftuin

Als invulling voor de City Deal Kennis Maken bundelen de gemeente Leeuwarden en de onderwijsinstellingen in de stad hun krachten in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen voor het oplossen van relevante vraagstukken. De geactualiseerde Kennisagenda Fryslân 2019 – 2025 staat daarbij centraal, en met name de  de transitie-opgaven waar de (Friese) samenleving voor staat. Met de inzet van living labs en experimenten willen de City Deal-partners oplossingen ontwikkelen en testen voor deze maatschappelijke opgaven. Zo wil Friesland zich nu verder ontwikkelen als innovatieve en lerende regio. Er zijn op de gebieden van Agrofood, Watertechnologie, Duurzaamheid, Hospitality, Meertaligheid, Sociale innovatie, Cybersafety al verschillende experimenten gaande. Ook zijn er ontwikkelingen in de Friese kennisinfrastructuur die direct aansluiten op de maatschappelijke opgaven, zoals de komst van RUG/Campus Fryslân, het onderwijsconcept Design Based Education van NHL Stenden Hogeschool en het werken aan campussen en (inter)nationale verbindingen.

Kwartiermaken

De afgelopen twee jaar lag de focus bij de City Deal Kennis Maken Leeuwarden op kwartiermaken. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een Living Lab Agenda en voor het uitvoeren van de living lab activiteiten door deelname van mbo, hbo en wo. Daarnaast zijn drie living labs als pilot ingericht: het Toerisme collectief Friesland, Living Lab Circulaire Horeca in Leeuwarden en Living Lab Circulaire Inkoop Friese gemeenten.

Verder heeft de eerste periode een aantal concrete resultaten opgeleverd, waaronder een geactualiseerde Kennisagenda, een ‘praatplaat’, -een illustratie van het project CDKM in Leeuwarden/Friesland- en een inventarisatie van Living Lab-vormen, die gepubliceerd is op een interactieve kaart op https://friesecosysteem.frl.

Duurzame infrastructuur

Het is de ambitie van de projectpartners om verder te bouwen aan de opzet, inrichting en uitvoering van een duurzame samenwerkingsinfrastructuur die zorgt voor een structurele inbedding van de living lab methodiek en experimenteerruimte in de curricula van de aangesloten onderwijspartijen. De samenwerkingspartners werken daarvoor aan een Living Lab Agenda voor het CDKM–traject en aan betere verbinding van de verschillende partners. Dat moet allemaal uiteindelijk resulteren in een jaarlijkse structurele inzet van studenten, docenten en onderzoekers op vraagstukken die verbonden zijn aan de Kennisagenda Fryslân. In 2020 moeten er 25 studenten meedoen uit het wo, 50 uit het hbo en 75 uit het mbo. In 2021 moeten dat 35 studenten uit het wo zijn, naast 100 uit het hbo en 100 uit het mbo.

De activiteiten voor 2020 en 2012 zijn verdeeld over drie lijnen.

  • Inhoud (september 2019 tot februari 2020). Vanuit de inventarisatie en straks de Living Lab Agenda kunnen partners kijken welke welke vraagstukken en opgaven ze aanpakken. Met welk type living lab en met welke partners? Thema’s. die aan de orde komen zijn onder meer gastvrijheidseconomie, duurzaamheid & circulariteit, cybersafety, sociale Innovatie, watertechnologie en agrofood.
  • Organisatie (november 2019-december 2021). Via ontwerpsessies zet het projectteam een programma op dat de onderwijsdeelneming van met name studenten in de living labs en experimenten zal realiseren. Het team maakt daarbij gebruik van design thinking. Dit programma wordt getest van maart tot en met augustus 2020. Het bijstellen, uitvoeren en opschalen ervan vindt plaats van september 2020 tot december 2021.
  • Proces (september 2019-december 2021). Hoe gaan we onze activiteiten met elkaar vormgeven? Het proces wordt vormgegeven als een ‘blijvend lerend netwerk’, van complexe organisaties. Het proces wordt gemonitord en de uitkomsten worden gedeeld op de CDKM-site via het BZK-plein.

Lees ook het interview met Roland Jan Kuipers en Corrie Ponne over de CKDM in Leeuwarden.

naar de City Deal