Breda

Betrokken partners

Gemeente Breda, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV), De Rooi Pannen, CURIO (voorheen ROC West-Brabant) en de Nederlandse Defensie Academie.

Contactpersoon: Programmamanager City Deal Kennis Maken Breda Marjolein Rojo, mjb.rojo[at]avans.nl

Samenwerken op Vitaliteit

City Deal Kennis Maken (CDKM) biedt de gemeente Breda en kennisinstellingen Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences (BUas), Curio en De Rooi Pannen, de mogelijkheid om de CDKM samenwerking die in 2018 is gestart verder te ontwikkelen op het thema Vitaliteit. Doel is het nauwer betrekken van jonge mensen bij actuele vitaliteitsvraagstukken die spelen in de stad waarin zij wonen en studeren. We willen hen uitdagen om met aansprekende oplossingen de vitaliteit van inwoners in de stad te verbeteren. Om CDKM meer te laten zijn dan een optelsom van projecten, werken partners toe naar een programmatische aanpak waarbij kennis en expertise meer strategisch wordt ingezet. Omdat vitaliteit een breed thema is focussen de onderwijsbestuurders en wethouder onderwijs (verenigd in het Bestuurlijk Overleg Hoger Onderwijs Breda, BOHOB) op lopende samenwerkingen waar energie zit én initiatieven met duidelijke crossverbanden bijvoorbeeld sport en voeding.

Aanpak 2020 & 2021

CDKM Breda gebruikt een groot sportevent als vliegwiel voor samenwerking. Alle activiteiten en projecten van de City Deal bekijken we door die bril. Ook is het een instrument om Vitaliteit te positioneren in Breda en West-Brabant richting 3 doelgebieden: inwoners, fysieke omgeving en bedrijven. We focussen daarbij op sport, bewegen en voeding.

Een sportevent zoals La Vuelta is een mooie metafoor voor de CDKM: we creëren ieder jaar een soort ‘kopploeg’. Dit zijn gekozen activiteiten en projecten die dat jaar extra aandacht krijgen om te verrijken. Het ‘peloton’ zijn de niet gekozen activiteiten en projecten, maar die wel op inhoud en doel passend zijn. Voor 2021 hebben we als vervolg op de La Vuelta de NK Atletiek op het oog.

Criteria bij het bepalen van ‘kopploeg’ activiteiten of projecten zijn onder andere:

  • Is het onderwerp geschikt voor onderwijs en studenten?
  • Biedt het mogelijkheden om duurzaam samen te werken met de beroepspraktijk (bedrijven, inwoners, wijken)?
  • Is een activiteit of project impactvol voor de stad en haar doelgebieden?
  • Bestaat de mogelijkheid tot crossover, multilevel en/of multidisciplinaire uitbreiding van activiteit of project?
  • Kunnen anderen leren van een activiteit of project?
  • Is er een link met La Vuelta of het thema Vitaliteit?
  • Zijn er minimaal 2 deelnemende partners binnen de CDKM?
  • Kan CDKM voor meerwaarde zorgen door bv de potentie om bestaande samenwerking uit te breiden (qua partners, instrumenten, funding e.d.)?

Corona Challenge

Studenten hebben de Corona Challenge als een mooi project ervaren waarin ze zelf eindelijk weer iets actiefs konden doen. Daarbij hebben ze mooie verhalen opgehaald met verschillende resultaten.

Na zo lange tijd weer de in gesprek gaan met diverse mensen over corona heeft zowel de bewoners van Breda als onze studenten veel opgeleverd! Een deel van de verhalen is uitgewerkt en hangt in de expositie op de biesdonkweg (aula)! Kom gerust een kijkje nemen en loop de teamkamer van sociaal werk even binnen voor een bakkie koffie.

Daarnaast heeft het mooie podiums opgeleverd voor de opleiding sociaal werk, Avans en City Deal:

 Lees ook de laatste Nieuwsbrief CDKM Breda.

naar de City Deal