Tilburg

Betrokken partners:

Gemeente Tilburg, Tilburg University, Fontys Hogeschool
Contactpersoon: Dyane Koreman, d.koreman[at]fontys.nl

Maatschappelijke opgaven

Met deze aanvraag willen de gemeente Tilburg, Fontys Hogescholen en Tilburg University een impuls geven aan de samenwerking binnen de City Deal Kennis Maken. Doel is om de specifieke expertise vanuit elke partner samen te brengen en vanuit hier resultaten te realiseren in het oplossen van maatschappelijke opgaven in de stad Tilburg. In de komende periode willen de projectpartners voortbouwen op de twee projecten uit 2019

City Deal Kennis Maken

In 2019 zijn twee projecten uitgevoerd. Bij het project ‘Social Venturing’ is door de projectpartners gezamenlijk gewerkt aan kennisdeling, netwerkvorming en relatiebijeenkomsten. De impuls vanuit de City Deal Kennis Maken 2019 heeft geleid tot een succesvol pré-programma voor startende ondernemers door het inzetten van inspiratiesessies, samenwerking met Station 88 en het in kaart brengen van het competentieprofiel van startende ondernemers.

Doel van het project ‘Dubbele Duurzaamheid’ was om met alle City Deal partijen in de stad een bijdrage te leveren aan het helpen oplossen van de sociale problematiek in de wijk rondom de Universiteit. Het bleek lastiger dan voorzien om de uitdagingen van de wijk te benoemen en tot een concretere aanpak te komen. De eerste stappen in relatieopbouw en kennisdeling zijn de afgelopen periode gezet. Nu willen de projectpartners de samenwerking verder uitbouwen.

Plannen 2020-2021

Voor dit project gaan de projectpartners een meer inhoudelijke samenwerking vormgeven. Waar de focus in 2019 lag op het gebied rondom Tilburg University, richten de projectpartners zich de komende periode op de wijken Noord, West en Groenewoud  met de zogenaamde ‘sociaal innovatieve wijkaanpak’  Er zal worden samengewerkt in de context van de Agenda Sociaal 013, waarbij Tilburgers zich hebben uitgesproken over wat belangrijk is in hun leven. Daar waar mogelijk in combinatie met een ruimtelijke benadering. Beide kennisinstellingen en gemeente Tilburg hebben expertise op dit gebied die de komende periode meer inhoudelijk zal worden uitgewisseld.

De aanpak in diverse wijken wordt door onderzoekers, docenten en studenten in kaart gebracht. De leeropbrengsten zullen resulteren in een effectieve ’Tilburgse wijkaanpak’ die in meer wijken toepasbaar zal zijn. Het doel voor de komende twee jaar is deze ‘sociaal innovatieve wijkaanpak’ niet alleen te onderzoeken maar ook te versterken door het organiseren van kennissessies, gezamenlijke onderzoeksprogramma’s en het ontwikkelen van gezamenlijke instrumenten.

Het tweede project dat voor 2020 en 2021 op het programma staat is Kennisdeling onderwijsnetwerken. De projectpartners vinden het belangrijk om te blijven investeren in kennisdeling. Tilburg University en Fontys Hogescholen hebben beiden onderzoekers op vergelijkbare thema’s, die elkaar nu nog niet goed genoeg weten te vinden. De kennisdeling zal bijdragen aan het verduurzamen van de samenwerking.

De komende twee jaar willen de projectpartners de mogelijkheid verkennen om ook andere kennisinstellingen, zoals de mbo-opleidingen te betrekken bij de City Deal Kennis Maken in Tilburg.

Lees ook het interview met de drie partners van de City Deal in Tilburg.

1 bijlage

naar de City Deal